Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
słonecznie
27°C

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć z zakresu chirurgii ogólnej w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej

Ocena 0/5

 

ZARZĄDZENIE NR 117/2023

PREZESA POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.  

UL. STEFANA BATOREGO 44,  05 - 400 OTWOCK

z dnia 04.09.2023 r.

 

w sprawie udzielania zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Powiatowym Centrum Zdrowa Sp. z o. o.  w Izbie Przyjęć z zakresu chirurgii ogólnej w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz przeprowadzenie konkursu ofert na wykonanie świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie. 

Na podstawie:

- art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.),

- art.140, art.141, 146 ust.1, art. 147 – 150, 151 ust. 1,2 i 4 – 6,art.152,153 i  art.154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm).

§ 1

Przeprowadza się konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć z zakresu chirurgii ogólnej w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej przez lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w dziedzinie chirurgii ogólnej, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwą Okręgową Izbę lekarską.

§ 2

W celu realizacji zadania wskazanego w § 1 niniejszego zarządzania: 

1.       Zamieszcza się ogłoszenie o konkursie ofert o treści określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a)       na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Powiatowego Centrum Zdrowa  Sp. z o. o.,

b)      na stronie internetowej pod adresem: www.pcz-otwock.pl

zakładki    praca   konkurs ofert   świadczenia zdrowotne.

2.       Określa się warunki, jakie powinni spełnić oferenci wskazane w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć z zakresu chirurgii ogólnej w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.       Wprowadza się formularz ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Izbie Przyjęć z zakresu chirurgii ogólnej w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 

4.       Zatwierdza się wzór umowy na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć z zakresu chirurgii ogólnej w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

5.       Powołuje się Komisje Konkursową do oceny ofert w składzie: 

1.       Przewodniczący Komisji:  

Dyrektor ds. Medycznych lub osoba wskazana przez Dyrektora ds. Medycznych 

2.       Członkowie

a)       Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej 

b)      Kierownik Działu Kadr

c)       Kierownik Działu Rozliczeń Usług Medycznych 

6.       Regulamin pracy Komisji Konkursowej i zasady jej obradowania określa załącznik nr 5 do zarządzenia. 

§ 3

1.       Termin składania ofert wyznacza się na dzień  22.09.2023 r., do godziny 11:30.

2.       W ramach postępowania konkursowego Komisja Konkursowa, wskazana w § 2 pkt.5, dokonuje otwarcia ofert na świadczenia zdrowotne objęte przedmiotem zamówienia w dniu 22.09.2023 r. o godzinie 12:00. 

3.       Termin rozstrzygnięcia konkursu oraz jego ogłoszenia wyznacza się na dzień 22.09.2023 r. o godzinie 13:00. 

4.       Komisje rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Działu Kadr.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

§ 6

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez:

1.       Umieszczenie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Zdrowa Sp. z o. o.: 

            www.pcz-otwock.pl 

            zakładki    praca   konkurs ofert  świadczenia zdrowotne.

2.       Doręczenie :

·         Kierownik Działu Kadr

·         Komisji zgodnie ze składem. 

 

 

 

Prezes Zarządu

Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 

ul. Batorego 44, 05- 400 Otwock

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 Ogłoszenie nr 1
Format: pdf, 187.15 kB
Załącznik nr 3 oferta
Format: pdf, 240.79 kB
Załącznik nr 4 wzór umowy
Format: pdf, 365.36 kB
załącznik nr 5 regulamin pracy komisji
Format: pdf, 188.41 kB
Zarządzenie nr 117 2023
Format: pdf, 199.45 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.