Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. w restrukturyzacji

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2020/05/TT-600x460.jpg

Szanowni Pacjenci,

Mamy przyjemność powitać Państwa na stronie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ul. Batorego 44.

Naszym priorytetem jest stworzenie Szpitala przyjaznego Pacjentowi, dlatego dążymy do rozwoju naszej placówki przede wszystkim poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych lekarzy specjalistów, zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz poprawę infrastruktury Szpitala.

Stawiamy na jakość świadczonych usług, życzliwy i kompetentny personel, szeroki wachlarz usług w zakresie chirurgii, interny, ginekologii i położnictwa, pediatrii, neonatologii, intensywnej terapii, rehabilitacji neurologicznej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej pomocy lekarskiej, zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Zadowolenie Pacjenta jest fundamentem naszego działania.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Odnosząc się do obecnej sytuacji związanej ze stanem epidemii (wirus SARS-Cov-2 wywołujący chorobę COVID-19) panującym w Polsce niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie darowizn na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji w formie pieniężnej lub rzeczowej.

Wpłaty mogą być dokonywane na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w restrukturyzacji o numerze:

13 1600 1127 1833 9866 3000 0004

BARDZO WAŻNE JEST WŁAŚCIWE OPISANIE PRZELEWU!

tzn. w tytule przelewu KONIECZNIE należy wpisać, iż przekazywane środki stanowią darowiznę na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w restrukturyzacji lub ewentualnie na jaki cel ma zostać przeznaczona.

W przypadku darowizn rzeczowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 778 27 96.

Jednocześnie chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy już przekazali swoje darowizny lub wyrazili taką chęć.