ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00
06.05.2021 r.
 
Nr sprawy: 2/2021/ZP
 
"Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A-1 i A-2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Link do postępowania:
 
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
01.03.2021 r.
 
Nr sprawy: 1/2021
 
"Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
 
Załączniki do pobrania:
 
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
19.02.2021 r.
 
Nr sprawy: 1/2021
 
"Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej oraz integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem wraz z migracją danych"
 
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
 
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
21.12.2020 r.
 
Nr sprawy: 44/2020
 
"Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
 
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
16.12.2020 r.
 
Nr sprawy: 41/2020
 
"Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
 
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
14.12.2020 r.
 
Nr sprawy: 43/2020
 
"Sukcesywna dostawa probówek analitycznych, podkładów i pieluchomajtek, zestawu uniwersalnego do operacji, materiałów i preparatów do terapii nerkozastępczych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
09.12.2020 r.
 
Nr sprawy: 42/2020
 
"Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
26.11.2020 r.
 
Nr sprawy: 40/2020
 
"Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i akcesoriów pomocniczych dla potrzeb Pracowni Endoskopii Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
 
 
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
06.11.2020 r.
 
Nr sprawy: 38/2020
 
"Dostawa sprzętu informatycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
23.10.2020 r.
 
Nr sprawy: 36/2020
 
"Sukcesywny odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
20.10.2020 r.
 
Nr sprawy: 35/2020
 
"Jednorazowa dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
20.10.2020 r.
 
Nr sprawy: 34/2020
 
"Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
14.10.2020 r.
 
Nr sprawy: 33/2020
 
"Sukcesywna dostawa narzędzi oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
13.10.2020 r.
 
Nr sprawy: 32/2020
 
"Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych oraz precyzyjnych narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
22.09.2020 r.
 
Nr sprawy: 31/2020
 
"Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
14.09.2020 r.
 
Nr sprawy: 30/2020
 
"Jednorazowa dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
02.09.2020 r.
 
Nr sprawy: 28/2020
 
"Sukcesywna dostawa płynów dezynfekcyjnych do myjni endoskopowej firmy Olympus Mini ETD - 2 PAA dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
10.08.2020 r.
 
ANALIZA RYNKU
 
"Wykonanie inwentaryzacji teleinformatycznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
04.08.2020 r.
 
Nr sprawy: 27/2020
 
"Sukcesywna dostawa narzędzi elektrochirurgicznych oraz oprzyrządowania dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
28.07.2020 r.
 
Nr sprawy: 26/2020
 
"Sukcesywna dostawa rentgenodiagnostycznych środków kontrastowych oraz osprzętu do wstrzykiwania kontrastu ACCUTRON CT - D dla potrzeb Zakład Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
28.07.2020 r.
 
Nr sprawy: 25/2020
 
"Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, testów diagnostycznych oraz formaliny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
30.06.2020 r.
 
Nr sprawy: 24/2020
 
"Sukcesywna dostawa rentgenodiagnostycznych środków kontrastowych oraz osprzętu do wstrzykiwania kontrastu ACCUTRON CT - D dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
30.06.2020 r.
 
Nr sprawy: 23/2020
 
"Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
05.06.2020 r.
 
Nr sprawy: 21/2020
 
"Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
02.06.2020 r.
 
Nr sprawy: 22/2020
 
"Rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44 oraz budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 o windy oraz przebudowy dostosowującej budynki do nowego układu komunikacyjnego w formule "zaprojektuj i wybuduj""
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
22.05.2020 r.
 
Nr sprawy: 19/2020
 
"Sukcesywna dostawa sterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku, preparatów do żywienia dojelitowego, produktów leczniczych oraz odczynników do badań immunohematologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
18.05.2020 r.
 
Nr sprawy: 20/2020
 
"Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Kuchni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
08.05.2020 r.
 
Nr sprawy: 18/2020
 
"Rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44 oraz budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 o windy oraz przebudowy dostosowującej budynki do nowego układu komunikacyjnego w formule "zaprojektuj i wybuduj""
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
14.04.2020 r.
 
Nr sprawy: 17/2020
 
"Sukcesywna dostawa artykułów ochronnych niejałowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
03.04.2020 r.
 
Nr sprawy: 16/2020
 
"Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
Nr sprawy: 15/2020
 
"Sukcesywna dostawa produktów do Kuchni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
11.03.2020
 
Nr sprawy: 11/2020
 
"Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A - 1 i A - 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
03.03.2020
 
Nr sprawy: 10/2020
 
"Sukcesywna dostawa odczynników i kontroli wraz z dzierżawą aparatu i oprogramowania dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
21.02.2020
 
Nr sprawy: 9/2020
 
"Sukcesywna dostawa produktów leczniczych"
 
Załączniki do pobrania:
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
02.03.2020
 
Nr sprawy: 8/2020
 
"Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
20.02.2020
 
Nr sprawy: 6/2020
 
"Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A - 1 i A - 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
10.02.2020
 
Nr sprawy: 5/2020
 
"Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
21.01.2020
 
Nr sprawy: 3/2020
 
"Sukcesywna dostawa środków czystości oraz innych materiałów dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
15.01.2020
 
Nr sprawy: 1/2020
 
"Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych. zestawu do cesarskiego cięcia oraz mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
15.01.2020
 
Nr sprawy: 2/2020
 
"Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
Nr sprawy: 31/2019
 
"Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
 
Nr sprawy: 30/2019
 
"Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego, materiałów jednorazowego użytku i preparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych, wyrobów medycznych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy we krwi oraz produktów do receptury dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
04.12.2019
 
Nr sprawy: 29/2019
 
"Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, preparatów do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych, płynów do irygacji oraz insuliny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
Odpowiedzi na pytania z korektą  z uwzględnieniem właściwego pytania nr 6 korekty odpowiedzi na pytanie nr 62  
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.10.2019
 
Nr sprawy: 24/2019
 
"Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF - Q165L oraz akcesoriów do diatermii ERBE APC 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
25.10.2019
 
Nr sprawy: 28/2019
 
"Sukcesywna dostawa zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
Nr sprawy: 31/2019
 
"Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
 
Nr sprawy: 30/2019
 
"Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego, materiałów jednorazowego użytku i preparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych, wyrobów medycznych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy we krwi oraz produktów do receptury dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.01.2020
 
Nr sprawy: 4/2020
 
"Remont pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, ul. Batorego 44"
 
Odpowiedzi na pytania z korektą  z uwzględnieniem właściwego pytania nr 6 korekty odpowiedzi na pytanie nr 62  
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.10.2019
 
Nr sprawy: 24/2019
 
"Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF - Q165L oraz akcesoriów do diatermii ERBE APC 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
25.10.2019
 
Nr sprawy: 28/2019
 
"Sukcesywna dostawa zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
Nr sprawy: 31/2019
 
"Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
Nr sprawy: 31/2019
 
"Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
 
Nr sprawy: 30/2019
 
"Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego, materiałów jednorazowego użytku i preparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych, wyrobów medycznych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy we krwi oraz produktów do receptury dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
Nr sprawy: 29/2019
 
"Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, preparatów do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych, płynów do irygacji oraz insuliny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
Odpowiedzi na pytania z korektą  z uwzględnieniem właściwego pytania nr 6 korekty odpowiedzi na pytanie nr 62
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.10.2019
 
Nr sprawy: 24/2019
 
"Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF - Q165L oraz akcesoriów do diatermii ERBE APC 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
25.10.2019
 
Nr sprawy: 28/2019
 
"Sukcesywna dostawa zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
18.10.2019
 
Nr sprawy: 27/2019
 
"Świadczenie usług z zakresu sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
Nr sprawy: 31/2019
 
"Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
 
Nr sprawy: 30/2019
 
"Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego, materiałów jednorazowego użytku i preparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych, wyrobów medycznych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy we krwi oraz produktów do receptury dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
Nr sprawy: 29/2019
 
"Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, preparatów do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych, płynów do irygacji oraz insuliny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
Odpowiedzi na pytania z korektą  z uwzględnieniem właściwego pytania nr 6 korekty odpowiedzi na pytanie nr 62
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
Nr sprawy: 31/2019
 
"Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
 
Nr sprawy: 30/2019
 
"Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego, materiałów jednorazowego użytku i preparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych, wyrobów medycznych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy we krwi oraz produktów do receptury dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
 
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
 
Nr sprawy: 29/2019
 
"Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, preparatów do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych, płynów do irygacji oraz insuliny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
Odpowiedzi na pytania z korektą  z uwzględnieniem właściwego pytania nr 6 korekty odpowiedzi na pytanie nr 62
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.10.2019
 
Nr sprawy: 24/2019
 
"Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF - Q165L oraz akcesoriów do diatermii ERBE APC 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
25.10.2019
 
Nr sprawy: 28/2019
 
"Sukcesywna dostawa zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
18.10.2019
 
Nr sprawy: 27/2019
 
"Świadczenie usług z zakresu sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
11.10.2019
 
Nr sprawy: 25/2019
 
"Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
17.09.2019
Nr sprawy: 23/2019
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych , zestawu do cesarskiego cięcia oraz rękawic chirurgicznych jałowych
Załączniki do pobrania:
 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
05.09.2019

Nr sprawy: 21/2019

"Sukcesywna dostawa niesterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
05.09.2019

Nr sprawy: 21/2019

"Sukcesywna dostawa niesterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
06.08.2019

Nr sprawy: 19/2019

"Sukcesywna dostawa materiałów szewnych, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych, probówek analitycznych, testów diagnostycznych, produktów leczniczych oraz płynów do myjni endoskopowej i akcesoriów oraz osprzętu do endoskopów"

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
02.08.2019

Nr sprawy: 20/2019

"Sukcesywna dostawa niesterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwokcu" 

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
19.07.2019

Nr sprawy 18/2019

"Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF - Q165L dla potrzeb PowiatowegoCentrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
28.06.2019

Nr sprawy 7/2019

"Sukcesywna dostawa baterii, płyt CD oraz kopert dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
11.06.2019

Nr sprawy: 16/2019

"Jednorazowa dostwa urządzeń medycznych dla PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji RPMA.06.01.00-14-9981/17 dla zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. poprzez modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni endokrynologicznej oraz Przychodni rejonowejw Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym RTG w zakresie POZ"

https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock  

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
11.06.2019

Nr sprawy: 17/2019

"Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji RMPA.06.01.00-14-9982/17 dla zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni neurologicznej, poradni urologicznej, poradni ginekologiczno - położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowanego w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinej "CENTRUM" NZOZ w Otwocku"

https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock  

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
10.06.2019

Nr sprawy: 15/2019

 "Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla PCZ Sp. z o.o. w restrukuryzacji w Otwocku  RMPA.06.01.00-14-9980/17  dla zadania : Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie Poradni Onkologicznej; Poradni Kardiologicznej oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ".

https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock  

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
21.05.2019

Nr sprawy: 14/2019

"Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
18.04.2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

"Kompleksowa obsługa prawna Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
20.02.2019

Nr sprawy: 5/2019

"Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A - 1 i A - 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
06.03.2019

Nr sprawy: 7/2019

"Sukcesywna dostawa filmów mammograficznych i odczynników do mammografii oraz błon do drukarki cyfrowej Konica Minolta Drypro dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
07.03.2019

Nr sprawy 8/2019

"Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych"

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
12.03.2019

Nr sprawy: 9/2019

"Sukcesywna dostawa odczynników i kontroli wraz z dzierżawą aparatu i oprogramowania dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
14.03.2019

Nr sprawy: 6/2019

"Sukcesywna dostawa tonerów dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
22.03.2019

"Usługa ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku"

https://suprabrokers.pl/node/571 

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
03.04.2019

Numer sprawy: PCZ.ZP 13/2019

"Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku - RPMA.06.01.00-14-9982/17 dla Zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, poprzez modernizację i doposażenie Poradni neurologicznej, Poradni urologcznej, Poradni ginekologiczno- położniczej z mammografią, Poradni laryngologicznej dla doroslych, Poradni laryngologicznej dla dzieci, Poradni okulistycznej oraz Poradni leczenia zezarealizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej CENTRUM Niepubliczny Zkład Opieki Zdroowotnej w Otwocku"

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
03.04.2019

Numer sprawy: PCZ.ZP 12/2019

 "Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia SP. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku - RP<A.06.01.9981/27 , dla Zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.w restrukturyzacji w Otwock, poprzez modernizację i doposażenie pPoradni chirurgicznej, Poradni dermatologicznej, Poradni Endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ"

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
03.04.2019

Nr sprawy: 11/2019

" Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla Powiatowgo Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku- RPMA.06.01.00-14-9980/17  dla Zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3w Otwocku w zakresie POZ"

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
08.02.2019

Nr sprawy: 4/2019

"Świadczenie usług z zakresu transportu sanitranego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A - 1 i A - 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
06.02.2019

Nr sprawy: 3/2019

"Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Kuchni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
04.01.2019

Nr sprawy: 1/2019

"Wykonanie kompleksowej usługi prania bielizny pościelowej, operacyjnej. odzieży ochronnej oraz innego asortymentu oraz wdrożenie Systemu RFID UHF dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
04.01.2019

Nr sprawy: 2/2019

"Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

 
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg

Przyjaciele Szpitala

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Urząd Miasta

Otwock

previous arrow
next arrow
Slider