ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

24.01.2022 r.

Nr sprawy: 10/2022/OTWOCK

„Usługa ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji”

Link do postępowania:

12.01.2022 r.

Nr sprawy: 2/2022

„Jednorazowa dostawa i montaż aparatów do znieczulenia dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku w ramach projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV – 2 na terenie województwa mazowieckiego”

Link do postępowania:

12.01.2022 r.

Nr sprawy: 1/2022

„Jednorazowa dostawa i montaż kardiomonitorów oraz central zbiorczych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku w ramach projektu: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV – 2 na terenie województwa mazowieckiego”

Link do postępowania:

16.12.2021

ANALIZA RYNKU
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock jako Zamawiający, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty handlowej w celu oszacowania wartości zamówienia – przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na realizacji projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Rozeznanie rynku Modernizacja instalacji tlenowej

16.12.2021

ANALIZA RYNKU
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock jako Zamawiający, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty handlowej w celu oszacowania wartości zamówienia – przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na realizacji projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Rozeznanie rynku Aparaty do znieczulenia

16.12.2021

ANALIZA RYNKU
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock jako Zamawiający, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty handlowej w celu oszacowania wartości zamówienia – przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na realizacji projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Rozeznanie rynku Kardiomonitory z centrala zbiorcza

11.08.2021 r.

Nr sprawy: 12/2021/ZP

„Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

Link do postępowania:

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg

06.08.2021 r.

Nr sprawy: 11/2021/ZP

„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, formaliny i testów diagnostycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

Link do postępowania:

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg

04.08.2021 r.

Nr sprawy: 10/2021/ZP

„Sukcesywna dostawa preparatów kontrastowych i osprzętu do wstrzykiwacza kontrastu dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

Link do postępowania:

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg

19.07.2021 r.

Nr sprawy: 9/2021/ZP

„Przebudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji Otwocku przy ul. Batorego 44 polegająca na przebudowie i modernizacji podziemia Szpitala”

Link do postępowania:

09.07.2021 r.

Nr sprawy: 8/2021/ZP

„Sukcesywna dostawa sterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

Link do postępowania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg

06.07.2021 r.

Nr sprawy: 8/2021/ZP

„Świadczenie usług w komponencie architektonicznym, cyfrowym i szkoleniowym w projekcie Dostępność Plus w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

Link do postępowania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
01.06.2021 r.
Nr sprawy: 6/2021/ZP

„Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych oraz rękawic chirurgicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Link do postępowania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
28.05.2021 r.
ANALIZA RYNKU
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock jako Zamawiający, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty handlowej w celu oszacowania wartości zamówienia – przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na realizacji projektu Dostępność Plus w PCZ Sp. z o.o. w ramach komponentu szkoleniowego Przychodni POZ przy ul. Armii Krajowej 3 w 05-400 Otwock
Załącznik:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
28.05.2021 r.
ANALIZA RYNKU
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock jako Zamawiający, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty handlowej w celu oszacowania wartości zamówienia – przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na realizacji projektu Dostępność Plus w PCZ Sp. z o.o. w ramach komponentu cyfrowego Przychodni POZ przy ul. Armii Krajowej 3 w 05-400 Otwock
Załącznik:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
28.05.2021 r.
ANALIZA RYNKU
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Batorego 44, 05-400 Otwock jako Zamawiający, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty handlowej w celu oszacowania wartości zamówienia – przedstawienia szacunkowej wyceny kosztów zamówienia polegającego na realizacji projektu Dostępność Plus w PCZ Sp. z o.o. w ramach komponentu architektonicznego Przychodni POZ przy ul. Armii Krajowej 3 w 05-400 Otwock
Załącznik:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
24.05.2021 r.
Nr sprawy: 5/2021/ZP
„Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, mikrokuwet, zestawu cc, materiałów opatrunkowych, opatrunków specjalistycznych oraz układów oddechowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Link do postępowania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
21.05.2021 r.
Nr sprawy: 4/2021/ZP
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Link do postępowania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
21.05.2021 r.
Nr sprawy: 3/2021/ZP
„Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Kuchni Szpitalnej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Link do postępowania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
06.05.2021 r.
Nr sprawy: 2/2021/ZP
„Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A-1 i A-2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Link do postępowania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
01.03.2021 r.
Nr sprawy: 1/2021
„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
19.02.2021 r.
Nr sprawy: 1/2021
„Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej oraz integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem wraz z migracją danych”
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
21.12.2020 r.
Nr sprawy: 44/2020
„Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
16.12.2020 r.
Nr sprawy: 41/2020
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
14.12.2020 r.
Nr sprawy: 43/2020
„Sukcesywna dostawa probówek analitycznych, podkładów i pieluchomajtek, zestawu uniwersalnego do operacji, materiałów i preparatów do terapii nerkozastępczych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
09.12.2020 r.
Nr sprawy: 42/2020
„Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
26.11.2020 r.
Nr sprawy: 40/2020
„Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu i akcesoriów pomocniczych dla potrzeb Pracowni Endoskopii Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
06.11.2020 r.
Nr sprawy: 38/2020
„Dostawa sprzętu informatycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
23.10.2020 r.
Nr sprawy: 36/2020
„Sukcesywny odbiór, wywóz i utylizacja odpadów medycznych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
20.10.2020 r.
Nr sprawy: 35/2020
„Jednorazowa dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
20.10.2020 r.
Nr sprawy: 34/2020
„Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
14.10.2020 r.
Nr sprawy: 33/2020
„Sukcesywna dostawa narzędzi oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
13.10.2020 r.
Nr sprawy: 32/2020
„Sukcesywna dostawa nici chirurgicznych oraz precyzyjnych narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
22.09.2020 r.
Nr sprawy: 31/2020
„Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych oraz wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
04.09.2020 r.
Nr sprawy: 29/2020
„Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
14.09.2020 r.
Nr sprawy: 30/2020
„Jednorazowa dostawa wyposażenia Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
02.09.2020 r.
Nr sprawy: 28/2020
„Sukcesywna dostawa płynów dezynfekcyjnych do myjni endoskopowej firmy Olympus Mini ETD – 2 PAA dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
10.08.2020 r.
ANALIZA RYNKU
„Wykonanie inwentaryzacji teleinformatycznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
04.08.2020 r.
Nr sprawy: 27/2020
„Sukcesywna dostawa narzędzi elektrochirurgicznych oraz oprzyrządowania dla potrzeb Bloku Operacyjnego Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
28.07.2020 r.
Nr sprawy: 26/2020
„Sukcesywna dostawa rentgenodiagnostycznych środków kontrastowych oraz osprzętu do wstrzykiwania kontrastu ACCUTRON CT – D dla potrzeb Zakład Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
28.07.2020 r.
Nr sprawy: 25/2020
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, testów diagnostycznych oraz formaliny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.06.2020 r.
Nr sprawy: 24/2020
„Sukcesywna dostawa rentgenodiagnostycznych środków kontrastowych oraz osprzętu do wstrzykiwania kontrastu ACCUTRON CT – D dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.06.2020 r.
Nr sprawy: 23/2020
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
05.06.2020 r.
Nr sprawy: 21/2020
„Jednorazowa dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
02.06.2020 r.
Nr sprawy: 22/2020
„Rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44 oraz budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 o windy oraz przebudowy dostosowującej budynki do nowego układu komunikacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj””
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
22.05.2020 r.
Nr sprawy: 19/2020
„Sukcesywna dostawa sterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku, preparatów do żywienia dojelitowego, produktów leczniczych oraz odczynników do badań immunohematologicznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
18.05.2020 r.
Nr sprawy: 20/2020
„Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Kuchni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
08.05.2020 r.
Nr sprawy: 18/2020
„Rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku przy ul. Batorego 44 oraz budynku Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3 o windy oraz przebudowy dostosowującej budynki do nowego układu komunikacyjnego w formule „zaprojektuj i wybuduj””
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
14.04.2020 r.
Nr sprawy: 17/2020
„Sukcesywna dostawa artykułów ochronnych niejałowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
03.04.2020 r.
Nr sprawy: 16/2020
„Sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 15/2020
„Sukcesywna dostawa produktów do Kuchni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
11.03.2020
Nr sprawy: 11/2020
„Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A – 1 i A – 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
03.03.2020
Nr sprawy: 10/2020
„Sukcesywna dostawa odczynników i kontroli wraz z dzierżawą aparatu i oprogramowania dla Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej i Banku Krwi Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
21.02.2020
Nr sprawy: 9/2020
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
02.03.2020
Nr sprawy: 8/2020
„Sukcesywna dostawa środków czystości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
20.02.2020
Nr sprawy: 6/2020
„Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A – 1 i A – 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
10.02.2020
Nr sprawy: 5/2020
„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
21.01.2020
Nr sprawy: 3/2020
„Sukcesywna dostawa środków czystości oraz innych materiałów dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
15.01.2020
Nr sprawy: 1/2020
„Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych. zestawu do cesarskiego cięcia oraz mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
15.01.2020
Nr sprawy: 2/2020
„Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 31/2019
„Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 30/2019
„Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego, materiałów jednorazowego użytku i preparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych, wyrobów medycznych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy we krwi oraz produktów do receptury dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
04.12.2019
Nr sprawy: 29/2019
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, preparatów do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych, płynów do irygacji oraz insuliny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
Odpowiedzi na pytania z korektą  z uwzględnieniem właściwego pytania nr 6 korekty odpowiedzi na pytanie nr 62
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.10.2019
Nr sprawy: 24/2019
„Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF – Q165L oraz akcesoriów do diatermii ERBE APC 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
25.10.2019
Nr sprawy: 28/2019
„Sukcesywna dostawa zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 31/2019
„Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 30/2019
„Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego, materiałów jednorazowego użytku i preparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych, wyrobów medycznych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy we krwi oraz produktów do receptury dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.01.2020
Nr sprawy: 4/2020
Remont pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, ul. Batorego 44
Odpowiedzi na pytania z korektą  z uwzględnieniem właściwego pytania nr 6 korekty odpowiedzi na pytanie nr 62
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.10.2019
Nr sprawy: 24/2019
„Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF – Q165L oraz akcesoriów do diatermii ERBE APC 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
25.10.2019
Nr sprawy: 28/2019
„Sukcesywna dostawa zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 31/2019
„Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 31/2019
„Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 30/2019
„Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego, materiałów jednorazowego użytku i preparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych, wyrobów medycznych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy we krwi oraz produktów do receptury dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 29/2019
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, preparatów do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych, płynów do irygacji oraz insuliny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
Odpowiedzi na pytania z korektą  z uwzględnieniem właściwego pytania nr 6 korekty odpowiedzi na pytanie nr 62
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.10.2019
Nr sprawy: 24/2019
„Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF – Q165L oraz akcesoriów do diatermii ERBE APC 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
25.10.2019
Nr sprawy: 28/2019
„Sukcesywna dostawa zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
18.10.2019
Nr sprawy: 27/2019
„Świadczenie usług z zakresu sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 31/2019
„Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 30/2019
„Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego, materiałów jednorazowego użytku i preparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych, wyrobów medycznych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy we krwi oraz produktów do receptury dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 29/2019
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, preparatów do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych, płynów do irygacji oraz insuliny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
Odpowiedzi na pytania z korektą  z uwzględnieniem właściwego pytania nr 6 korekty odpowiedzi na pytanie nr 62
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 31/2019
„Sukcesywna dostawa implantów powięziowych, staplerów, ładunków i sprzętu do laparoskopii dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 30/2019
„Sukcesywna dostawa produktów do żywienia dojelitowego, materiałów jednorazowego użytku i preparatów do wykonywania terapii nerkozastępczych, wyrobów medycznych, mikrokuwet do oznaczania poziomu glukozy we krwi oraz produktów do receptury dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
Nr sprawy: 29/2019
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, preparatów do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych, płynów do irygacji oraz insuliny dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock
Odpowiedzi na pytania z korektą  z uwzględnieniem właściwego pytania nr 6 korekty odpowiedzi na pytanie nr 62
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
30.10.2019
Nr sprawy: 24/2019
„Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF – Q165L oraz akcesoriów do diatermii ERBE APC 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
25.10.2019
Nr sprawy: 28/2019
„Sukcesywna dostawa zestawów do chirurgicznego leczenia otyłości dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
18.10.2019
Nr sprawy: 27/2019
„Świadczenie usług z zakresu sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
11.10.2019
Nr sprawy: 25/2019
„Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
17.09.2019
Nr sprawy: 23/2019
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych , zestawu do cesarskiego cięcia oraz rękawic chirurgicznych jałowych
Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
05.09.2019

Nr sprawy: 21/2019

„Sukcesywna dostawa niesterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
05.09.2019

Nr sprawy: 21/2019

„Sukcesywna dostawa niesterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

Załączniki do pobrania:
https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
06.08.2019

Nr sprawy: 19/2019

„Sukcesywna dostawa materiałów szewnych, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych, probówek analitycznych, testów diagnostycznych, produktów leczniczych oraz płynów do myjni endoskopowej i akcesoriów oraz osprzętu do endoskopów”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
02.08.2019

Nr sprawy: 20/2019

„Sukcesywna dostawa niesterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwokcu”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
19.07.2019

Nr sprawy 18/2019

„Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF – Q165L dla potrzeb PowiatowegoCentrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
28.06.2019

Nr sprawy 7/2019

„Sukcesywna dostawa baterii, płyt CD oraz kopert dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
11.06.2019

Nr sprawy: 16/2019

„Jednorazowa dostwa urządzeń medycznych dla PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji RPMA.06.01.00-14-9981/17 dla zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. poprzez modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni endokrynologicznej oraz Przychodni rejonowejw Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym RTG w zakresie POZ”

https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
11.06.2019

Nr sprawy: 17/2019

„Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji RMPA.06.01.00-14-9982/17 dla zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni neurologicznej, poradni urologicznej, poradni ginekologiczno – położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowanego w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinej „CENTRUM” NZOZ w Otwocku”

https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
10.06.2019

Nr sprawy: 15/2019

„Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla PCZ Sp. z o.o. w restrukuryzacji w Otwocku  RMPA.06.01.00-14-9980/17  dla zadania : Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie Poradni Onkologicznej; Poradni Kardiologicznej oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ”.

https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
21.05.2019

Nr sprawy: 14/2019

„Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
18.04.2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

„Kompleksowa obsługa prawna Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
20.02.2019

Nr sprawy: 5/2019

„Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A – 1 i A – 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
06.03.2019

Nr sprawy: 7/2019

„Sukcesywna dostawa filmów mammograficznych i odczynników do mammografii oraz błon do drukarki cyfrowej Konica Minolta Drypro dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
07.03.2019

Nr sprawy 8/2019

„Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
12.03.2019

Nr sprawy: 9/2019

„Sukcesywna dostawa odczynników i kontroli wraz z dzierżawą aparatu i oprogramowania dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
14.03.2019

Nr sprawy: 6/2019

„Sukcesywna dostawa tonerów dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
22.03.2019

„Usługa ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku”

https://suprabrokers.pl/node/571

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
03.04.2019

Numer sprawy: PCZ.ZP 13/2019

„Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku – RPMA.06.01.00-14-9982/17 dla Zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, poprzez modernizację i doposażenie Poradni neurologicznej, Poradni urologcznej, Poradni ginekologiczno- położniczej z mammografią, Poradni laryngologicznej dla doroslych, Poradni laryngologicznej dla dzieci, Poradni okulistycznej oraz Poradni leczenia zezarealizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej CENTRUM Niepubliczny Zkład Opieki Zdroowotnej w Otwocku”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
03.04.2019

Numer sprawy: PCZ.ZP 12/2019

„Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia SP. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku – RP<A.06.01.9981/27 , dla Zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.w restrukturyzacji w Otwock, poprzez modernizację i doposażenie pPoradni chirurgicznej, Poradni dermatologicznej, Poradni Endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg
03.04.2019

Nr sprawy: 11/2019

” Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla Powiatowgo Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku- RPMA.06.01.00-14-9980/17  dla Zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3w Otwocku w zakresie POZ”

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x5.jpg

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10

Przyjaciele Szpitala

Slajd 1

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Slajd 2

Urząd Miasta

Otwock

Slajd 3
previous arrow
next arrow
Skip to content