ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Usługi komercyjne

 Zapraszamy Państwa do skorzystania z komercyjnych (odpłatnych) świadczeń zdrowotnych

w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji

Cennik usług – pobierz

Zasady udzielania świadczeń odpłatnych/ komercyjnych
w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji:

  1. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji zapewnia w pierwszej kolejności prawidłową realizację umowy z NFZ.
  2. Realizacja świadczeń zdrowotnych odpłatnych nie ma wpływu na kolejkę oczekujących osób korzystających ze świadczeń w ramach kontraktu z NFZ.
  3. Świadczenie zdrowotne udzielane za odpłatnością są wykonywane przez lekarzy w innym terminie aniżeli wykonują oni świadczenia zdrowotne wykonywane zgodnie z umową z NFZ.
  4. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji wystawia rachunek/fakturę za wykonane świadczenia zdrowotne pacjentom, zgodnie z Cennikiem lub w przypadku braku świadczenia w Cenniku zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji a pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym) w przedmiotowym zakresie.

Płatność za ww. usługi może być dokonana gotówką lub kartą.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10

Przyjaciele Szpitala

Slajd 1

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Slajd 2

Urząd Miasta

Otwock

Slajd 3
previous arrow
next arrow