ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Chirurg i rezydent

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

Ogłoszenie: 

Szpital PCZ w Otwocku ul.Batorego 44, zatrudni chirurga i rezydenta, w trakcje specjalizacji z chirurgi do pracy na Oddziale Chirurgii i/lub na dyżury.

 

Oferujemy: 

 1. Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 2. Elastyczny grafik;

 3. Przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy;

 

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt na adres e-mail: a.smolak@pcz-otwock.pl

 

 

Samodzielny Kucharz

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Ogólny zakres obowiązków:

 1. Przygotowanie i porcjowanie wyrobów kulinarnych;

 2. Zabezpieczenie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;

 3. Inne prace zlecone przez Kierownika Kuchni.

Wymagania: 

 1. Doświadczenie na stanowisku Kucharza – min. 3 lata;

 2. Obowiązkowość, poczucie odpowiedzialności;

 3. Książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (tzw. książeczka sanepidu)

Oferujemy: 

 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie;
 2. Świadczenia wynikające z zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych;

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszę o przesłanie CV na adres e-mail: kuchnia@pcz-otwock.pl

 

Oświadczenia:

 1. W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 2. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów przyszłej rekrutacji prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ulicy Batorego 44 moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych”

 3. Jeżeli zamieszczają Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane określone w art.9 RODO prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ulicy Batorego 44 szczególnych kategorii danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ulicy Batorego 44, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000439686, NIP: 532-204-47-44, REGON: 146 378 640.

 2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku jest Pan Dariusz Skowera, mail: iod@pcz-otwock.pl

 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO na podstawie przepisów prawa (art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

 4. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody

 5. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych, chyba że Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie dokumentów aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji (wtedy dane są przechowywane przez 12 miesięcy).

 6. W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: 05-400, Otwock, Ulica Batorego 44

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością ukończenia procesu rekrutacji

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Główny Księgowy

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: 

 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów,
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości. 

Wymagania: 

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

Dodatkowym atutem będzie   posiadanie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych .

Warunki zatrudnienia: 

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:   22 778 26 10; 783 124 124 ; 

adres mailowy: sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

Diagnosta Laboratoryjny

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: 

 • wykonywanie badań diagnostycznych z  serologii (we współpracy z technikiem analityki medycznej), za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, nadzorowanie  wykonania tych badań oraz interpretacja i ocena  ich wyników.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe,

 • czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

 • aktualne uprawnienia do wykonywania badań serologicznych,

 • umiejętność obsługi aparatury medycznej

Warunki zatrudnienia: 

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:   783 124 12422 778 26 11; 22 778 26 10

adres mailowy: l.gmyrek@pcz-otwock.pl i sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

 Lekarz  neonatolog

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania kwalifikacyjne: lekarz neonatolog ze specjalizacją

Warunki zatrudnienia:

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:  502 644 566; 783 124 124

adres mailowy:  l.gmyrek@pcz-otwock.pl lub sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

Lekarz z uprawnieniami do pracy w POZ

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej w POZ będzie należało: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania kwalifikacyjne: lekarz z uprawnieniami do pracy w POZ

Warunki zatrudnienia:

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:  502 644 566; 783 124 124

adres mailowy:  l.gmyrek@pcz-otwock.pl i sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

Przyjaciele Szpitala

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Urząd Miasta

Otwock

previous arrow
next arrow
Slider