ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Oddział Neonatologiczny

Kierownik Oddziału:

lek. med. Alicja Wujec (Specjalista w dziedzinie pediatrii oraz neonatologii)

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Beata Grygier

 

Kontakt:

Kierownik Oddziału: lek. med. Alicja Wujectel. 22 7782 728
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Beata Grygiertel. 22 7782 729
Gabinet lekarski: lekarz dyżurnytel. 22 7782 738
Dyżurka pielęgniarektel. 22 7782 739

 

Opis działalności:

Oddział Neonatologii PCZ jest ośrodkiem o I st. referencyjności, przyjmuje rocznie ok 1000 noworodków.

Oddział dysponuje łóżkami dla noworodków zdrowych w systemie rooming -in, oraz stanowiskami dla noworodków chorych, wymagających wzmożonego nadzoru, z możliwością prowadzenia oddechu wspomaganego: 1 respirator oraz 2 stanowiska do wsparcia nieinwazyjnego: Infant Flow i HFNC. Dla tych pacjentów dysponujemy miejscami w:
- inkubatorach zamkniętych
- inkubatorach otwartych
- łóżeczkach z materacem termicznym

Posiadamy nowoczesną apatraturę medyczną:
- mobilny aparat do badań usg i ECHO, z pełnym zestawem wysokiej jakości głowic
- kardiomonitory
- pulsoksymetry
- lampy do fototerapii
- pompy infuzyjne: objetościowe i przepływowe
- bilirubinometr
- glukometr
- diafanoskop

 

Leczymy

Dzięki takiemu wyposażeniu oddziału, możemy bezpiecznie, zgodnie z referencyjnością oddziału i standardami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego monitorować i leczyć pacjentów :
-z zaburzeniami procesów adaptacyjnych,
-z niepowikłanym zakażeniem w/macicznym i zapaleniem płuc,
-z hiperbilirubinemią,
-noworodki matek z cukrzycą ciążową oraz noworodki makrosomiczne.

Pacjenci wymagający intensywnej, długotrwałej terapii, po stabilizacji, przekazywani są do ośrodków specjalistycznych.
W oddziałe wykonujemy na bieżąco badania ultrasonograficzne: CUN / mózgowia i rdzenia kręgowego /, jamy brzusznej i płuc.
Korzystamy również z konsultacji kardiologicznych, odbywajacych się na miejscu.

Kadra Oddziału Neonatologii to lekarze specjaliści z zakresu neonatologii i pediatrii, oraz zespół pielęgniarski, ze specjalizacją lub kursami w zakresie neonatologii i intensywnej terapii. Kadra lekarska i pielęgniarska stale pogłębia swoje kwalifikacje, systematycznie uaktualniania wiedzę na konferencjach i kursach, dotyczących między inymi:
-resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
-zakażeń,
-szczepień,
-żywienia,
co przyczynia się do udzielania profesjonalnych świadczeń medycznych.
Doświadczony personel pielegniarski udziela porad z zakresu pielęgnacji noworodka, promuje karmienie piersią, udziela porad laktacyjnych, pomagając w przystawianiu do piersi, doborze najlepszej pozycji do karmienia, rozwiązuje problemy matek majacych trudności w karmieniu piersią.
W oddziale jest możliwość korzystania z laktatora.

W przypadku noworodków z zaburzeniami ssania spowodowanymi restrykcyjnym wędzidełkiem, neonatolog po odpowiedniej ocenie, wykonuje zabieg frenotomii- podcięcia wędzidełka.

Mama otrzymuje materiały edukacyjne dotyczące pielęgnacji i rozwoju noworodka i niemowlęcia, poruszające problemy laktacyjne i tematykę odżywiania i zachowania prawidłowej kondycji fizycznej w czasie laktacji.

Oddział realizuje standardowe programy profilaktyczne:
-profilaktyka zakażeń przedniego odcinka oka
-profilaktyka krwawień z niedoboru wit. K
-szczepienia obowiązkowe : wzwB, BCG
-test pulsoxymetryczny - przesiewowe badanie w kier. wad serca
-przesiewowe badanie w kier. wybranych chorób wrodzonych
-przesiewowe badanie słuchu
-ocena fizykalna stwów biodrowych
Wpisujemy się również w szerzej pojętą profilaktykę zdrowotną.
Badania naukowe potwierdzają, że tworzenie mikrobiomu jelitowego noworodka przez poród naturalny i karmienie piersią, wpływa na dojrzewanie immunologiczne oraz rozwój układu nerwowego, a w przyszłości zmniejsza ryzyko rozwoju chorób cywilizacyjnych. Poród drogą cięcia cesarskiego, opóźnienie kontaktu- skóra do skóry i czasu pierwszego karmienia, zaburza tworzenie wzorcowej mikrobioty. Dla tych noworodków proponujemy kształtowanie różnorodnego mikrobiomu jelit poprzez suplementację rekomendowanymi szczepami probiotycznymi.
Mamy w planach wprowadzenie muzykoterapii. Mamy nadzieję, że jej pozytwywne działanie wpłynie na dobrostan noworodka i jego Mamy nie tylko w oddziale, ale bedzie kształtować ich emocje w przyszłości.
Najważniejszy cel to: dobro NOWORODKA, chcemy zapewnić mu dobry start.

Codzienna pielegnacja będzie łatwiejsza jeśli Mama zabierze ze sobą:
- kilka pampersów
- tzw. mokre chusteczki
- preparat do pielegnacji okolic pośladków

Bielizna jest dostępna w oddziale, można również używać własnej.

Przyjaciele Szpitala

Slajd 1

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Slajd 2

Urząd Miasta

Otwock

Slajd 3
previous arrow
next arrow
Informacje:


Wieloośrodkowe badania nad mikrobiotą jelita, jednoznacznie wskazują, że skład mikroflory jelit związany jest z długoterminowym zdrowiem człowieka.

Zasadniczym momentem dla kształtowania się profilu mikroflory jest okres okołoporodowy.

Wstępna kolonizacja w okresie płodowym wzmacniana jest przez poród drogą naturalną, a następnie utrwalana przez karmienie piersią i czynniki środowiskowe.

U dzieci urodzonych drogą cięcia cesarskiego obserwuje się zaburzenia procesu kolonizacji prawidłową florą bakteryjną, która kształtuje równowagę odpornościową i metaboliczną człowieka.

Aby zapobiec dysbiozie jelit u noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego, stosujemy suplementację probiotykiem o udokumentowanym korzystnym działaniu zdrowotnym, wpływajacym na różnorodność mikroflory jelitowej / Vivomix /.

W celu wzmocnienia tego efektu, noworodek powinien być karmiony pokarmem naturalnym, który zawiera nie tylko probiotyki, ale i substancje prebiotyczne- oligosacharydy, zapewniające prawidłowe środowisko dla stabilizacji fizjologicznej flory jelit.

Rozpoczętą podaż preparatu probiotycznego można kontynuować po wypisie do k-ca 4 tygodnia życia.

Skip to content