ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

W Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji udzielane są świadczenia zdrowotne
przede wszystkim na podstawie umów zawartych
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oddziałem właściwym dla siedziby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji i wchodzących w jego skład jednostek i komórek organizacyjnych jest Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
(ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa).

Szpital zawarł z NFZ umowy, których przedmiotem są następujące rodzaje świadczeń:

 • leczenie szpitalne;
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 • podstawowa opieka zdrowotna;
 • leczenie stomatologiczne;
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, profilaktyczne programy zdrowotne.

Na podstawie ww. umów w PCZ Sp. z o. o. w restrukturyzacji realizowane są świadczenia zdrowotne w następującym zakresie:

 • Rehabilitacja neurologiczna;
 • Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • Świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej;
 • Świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii;
 • Świadczenia w zakresie endokrynologii;
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii;
 • Świadczenia w zakresie kardiologii;
 • Świadczenia w zakresie neurologii;
 • Świadczenia w zakresie onkologii;
 • Świadczenia w zakresie urologii;
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia;
 • Badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia;
 • Choroby wewnętrzne – hospitalizacja;
 • Chirurgia ogólna – hospitalizacja;
 • Położnictwo i ginekologia – hospitalizacja;
 • Anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja;
 • Pediatria – hospitalizacja;
 • Neonatologia – hospitalizacja;
 • Izba przyjęć;
 • Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • Świadczenia w zakresie okulistyki;
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii;
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii–diagnostyka onkologiczna;
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej;
 • Świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej–diagnostyka onkologiczna;
 • Świadczenia w zakresie leczenia zeza;
 • Świadczenia lekarza poz;
 • Świadczenia pielęgniarki poz;
 • Świadczenia położnej poz;
 • Świadczenia pielęgniarki szkolnej;
 • Transport sanitarny w poz;
 • Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej;
 • Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno– opiekuńczym/opiekuńczo–leczniczym;
 • Leczenie uzależnień;
 • Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu;
 • Świadczenia dzienne leczenia uzależnień;
 • Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży;
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10

Przyjaciele Szpitala

Slajd 1

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Slajd 2

Urząd Miasta

Otwock

Slajd 3
previous arrow
next arrow
Skip to content