Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Dofinansowanie projektu: 113 889,15 zł