NOWE RTG JEZDNE ?
REALIZACJA PROJEKTU UE
 
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS- Co -V-2″