Informujemy, że Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku podpisało z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dwie umowy na realizację projektów dofinansowaniem unijnym:

  1. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego (100 uczniów)
  2. Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego (100 uczniów)

Projekty są kierowane do uczniów szkół podstawowych klas I-VI u których zdiagnozowano otyłość lub chorobę kręgosłupa. Jeden może brać udział tylko w jednym projekcie. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny

W ramach projektu uczniowie otrzymają wsparcie medyczne, psychologiczne oraz terapeutyczne w formie gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone będą również zajęcia teoretyczne dla uczniów i ich rodziców lub opiekunów

Proces rekrutacji do projektu składać będzie się z 3 etapów:

Etap I - zgłoszenie uczniów przez szkoły do Biura Projektu, zgodnie z załączonymi arkuszami. Komisja wybierze po 150 uczniów do każdego projektu.

Etap II - Rodzice lub opiekunowie składają wnioski o przystąpienie uczniów do poszczególnych projektów. Uczniowie, których rodzice złożyli wnioski będą skierowani na kwalifikacyjne badania lekarskie.

Etap III - w wyniku badań wybranych zostanie 120 uczniów do każdego z projektu, w tym po 100 uczniów do uczestnictwa w projekcie oraz po 20 uczniów na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z projektu ucznia z listy podstawowej, w jego miejsce wchodzi uczeń z listy rezerwowej

Zajęcia trwać będą w terminie listopad 2019 - czerwiec 2020

Zapisy w sekretariacie szkoły lub przez mail:

rekrutacja_pcz_kregoslup@wp.pl (choroby kręgosłupa)

rekrutacja_pcz_otylosc@wp.pl (otyłość)

W zgłoszeniu mailowym wystarczy podać: Imię i nazwisko dziecka, szkoła do której uczęszcza, klasa i kontakt (mail i numer tel.)

Bliższych informacji udzielają: Janusz Kaszuba tel. 660861003 oraz Bogumiła Jagiełło 791993995

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o.