ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

 

W Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji

 funkcjonuje Szybka terapia onkologiczna – DILO

 

KOORDYNATOR - Beata Grzybowska, nr tel. 667 515 513

 

Co to jest szybka terapia onkologiczna?

Szybka terapia onkologiczna to nowe rozwiązanie organizacyjne, wprowadzane przez akty prawne onkologiczny i kolejkowy.

Mają one na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta onkologicznego przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia.

 

Kto może skorzystać z szybkiej terapii onkologicznej?

Szybka terapia onkologiczna jest przeznaczona dla pacjentów, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz pacjentów w trakcie leczenia onkologicznego (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne). Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w dostępie do świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach szybkiej terapii onkologicznej.

 

Jak zakwalifikować się do szybkiej terapii onkologicznej?

Decyzję o podjęciu leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej – na podstawie wyników badań pacjenta – podejmuje lekarz:

  • lekarz rodzinny – Lekarz POZ skieruje pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa oraz wystawi pacjentowi kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, jeśli stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego (na podstawie wywiadu, oceny dolegliwości pacjenta i ewentualnych wyników badań).
  • lekarz specjalista w poradni AOS. Od 1 lipca 2017 r. lekarz specjalista w poradni zyskał uprawnienie do wydawania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego również w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego. Może on skierować pacjenta do specjalisty właściwego ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa.
  • lekarz specjalista w szpitalu lub udzielający świadczeń w ramach programów zdrowotnych. Jeśli lekarz specjalista w szpitalu lub udzielający świadczeń w ramach programów zdrowotnych zdiagnozuje nowotwór złośliwy może wydać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, co oznacza podjęcie diagnostyki i leczenia w ramach szybkiej terapii onkologicznej. W takim przypadku warunkiem wydania karty będzie potwierdzenie nowotworu złośliwego.

Na tych samych zasadach kartę otrzyma pacjent hospitalizowany z powodu nowotworu.

Uwaga!

W przypadku podejrzenia nawrotu choroby pacjent może otrzymać kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty w poradni ambulatoryjnej (AOS).

Pacjent, który zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy związane ze stanem zdrowia, powinien jak najszybciej skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Od 1 stycznia 2015 r., aby monitorować stan zdrowia pacjenta, lekarz POZ może zlecać większą liczbę badań diagnostycznych bez potrzeby konsultacji ze specjalistą. Jeśli lekarz stwierdzi, że objawy wskazują na ryzyko nowotworu, ma obowiązek skierować pacjenta na badania, które szybko potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie.

Więcej informacji http://pakietonkologiczny.gov.pl/

Najczęściej zadawane pytania - http://pakietonkologiczny.gov.pl/faq/

 

 

 

Przyjaciele Szpitala

Slajd 1

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Slajd 2

Urząd Miasta

Otwock

Slajd 3
previous arrow
next arrow
Skip to content