ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05–400 Otwock

NIP: 5322044744
REGON: 146378640
KRS: 0000439686
RPWDL: 000000007150
Kapitał zakładowy 25 850 000,00 zł
Nr konta bankowego: 94 1600 1127 1833 9866 3000 0001


Członek Zarządu – Dariusz Kaczorowski


Dyrektor ds. medycznych –


Naczelna Pielęgniarka – p.o. Renata Odolak


Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Mariusz Strawiński
Wiceprzewodniczący – Iwona Kusio Szalak
Sekretarz – Marcin Iwanowski
Członek – Agnieszka Jeziorska
Członek – Radomir Wasilewski

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: 22 778 26 00
Sekretariat, tel: 22 778 26 10

Przyjaciele Szpitala

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Urząd Miasta

Otwock

previous arrow
next arrow
Slider