ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Cennik do pobrania

Zakład Diagnostyki Obrazowej:

Cennik Tomografii Komputerowej – pobierz

Cennik Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej (RTG) – pobierz

Cennik Pracowni USG – pobierz 

Więcej informacji (w tym zapisy) – pod nr tel. 22 778 26 85

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień

Cennik Pracowni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień – pobierz

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zarządzenie 49/2019 Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji w sprawie ustalenia opłat oraz zasad udostępniania dokumentacji medycznej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji – pobierz

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10

Przyjaciele Szpitala

Slajd 1

Starostwo Powiatowe

w Otwocku

Slajd 2

Urząd Miasta

Otwock

Slajd 3
previous arrow
next arrow
Skip to content