ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Autor: admin

BEZPŁATNE BADANIE MAMOGRAFICZNE

ZAPRASZAMY Panie w wieku 50-69 lat

Wykonywane bez skierowania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

BIAŁA SOBOTA 

23.10.2021 godz: 8:00-18:00 tel.663 928 279

więcej
Informacja dotycząca wdrożenia Programów Unijnych w sprawie poprawienia stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa oraz otyłości dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

Informacja dotycząca wdrożenia Programów Unijnych w sprawie poprawienia stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa oraz otyłości dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

 

Informujemy, że Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku podpisało z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dwie umowy na realizację projektów dofinansowaniem unijnym:

 1. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego (100 uczniów)
 2. Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego (100 uczniów)

Projekty są kierowane do uczniów szkół podstawowych klas I-VI u których zdiagnozowano otyłość
lub chorobę kręgosłupa. Jeden może brać udział tylko w jednym projekcie. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu uczniowie otrzymają wsparcie medyczne, psychologiczne oraz terapeutyczne
w formie gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone będą również zajęcia teoretyczne dla uczniów i ich rodziców lub opiekunów.

Proces rekrutacji do projektu składać będzie się z 3 etapów:

Etap I – zgłoszenie uczniów przez szkoły do Biura Projektu, zgodnie z załączonymi arkuszami. Komisja wybierze po 150 uczniów do każdego projektu.

Etap II – Rodzice lub opiekunowie składają wnioski o przystąpienie uczniów do poszczególnych projektów.  Uczniowie, których rodzice złożyli wnioski będą skierowani na kwalifikacyjne badanie lekarskie.

Etap III – w wyniku badań wybranych zostanie 120 uczniów do każdego z projektu, w tym po 100 uczniów do uczestnictwa w projekcie oraz po 20 uczniów na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z projektu ucznia z listy podstawowej, w jego miejsce wchodzi uczeń z listy rezerwowej.

Zajęcia trwać będą w terminie wrzesień 2021 – czerwiec 2022 r.

Zapisy przez adres mail:

rekrutacja-kregoslup@pcz-otwock.pl (choroby kręgosłupa)

rekrutacja-otylosc@pcz-otwock.pl (otyłość)

W zgłoszeniu mailowym wystarczy podać: Imię i nazwisko dziecka, szkoła do której uczęszcza, klasa
i kontakt (mail i numer tel.)

Bliższych informacji udzielają: Katarzyna Olszewska 22 778 26 14 w godz. Od 7.30 do 15.00

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o .o.

więcej
PROFILAKTYKA 40 PLUS

PROFILAKTYKA 40 PLUS

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2021 r. w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku będą mieli Państwo możliwość skorzystać z pakietu badań w ramach programu PROFILAKTYKA 40 PLUS

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale
 9. PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn

 1. pomiar ciśnienia tętniczego
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 3. ocena miarowości rytmu serca

Zapisy na pakiet badań będą możliwe w: 

 • POZ przy ul. Armii  Krajowej w Otwocku
 • POZ przy ul. Mickiewicza w Otwocku.  

Więcej informacji odnośnie pakietu 40 PLUS mogą Państwo znaleźć pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka40-plus—pakiet-badan-dla-milionow-polakow

więcej
Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”

 

Informacja dotycząca wsparcia w ramach Projektu UE „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”

Sprzęt medyczny przekazany Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji, ul.Batorego 44, 05-400 Otwock w ramach projektu:

 1. Pompa infuzyjna strzykawkowa Perfusor Compact plus – 5 szt. w kwocie 14 850,00 zł.
 2. Pompa infuzyjna Perfusor Space z wyposażeniem (pompa, uchwyt mocujący, zasilacz, wspólne przewody łączące) – 2 szt. w kwocie 9 396,00 zł.
 3. Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej Airvo 2 Set – 5 szt., (urządzenie Airvo, mobilny stojak, podstawka do mocowania na stojaku, kosz na akcesoria, przepływomierz do tlenu, układy oddechowe 50 szt., kaniule donosowe 60 szt.) w kwocie 43 995,00 zł.
 4. Układy oddechowe 900PT561 60 szt., Kaniule donosowe OPT944 60 szt., Kaniule donosowe OPT946 60 szt. w kwocie 25200,00 zł.
 5. Cyfrowy Aparat RTG SAMSUNG GM 85 – 1 szt. w kwocie 399 999,77 zł.
 6. Aparat do wyskoprzepływowej terapii tlenowej AIRVO 2 z przepływomierzem – 4 szt. w kwocie 57 369,60 zł.
 7. Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej HUMID-BH 2 szt., układ oddechowy podrzewany z komorą samonapełniająca się 20 szt., Kaniule w 3 rozmiarach 20 szt.
 8. Kardiomonitro BIOLIGHT Q7 z wbudowanym IBP – 1 szt. w kwocie 21 728,15 zł.
 9. Pulsoksymetr Masimo RAD-5 – 1 szt. w kwocie 3 564,00 zł.
 10. Respirator Astral 150 – 1 szt. w kwocie 31 355,46 zł.
 11. Aparat wraz ze stojakiem z koszykiem i podstawką do mocowania 4 szt., Przepływomierz tlenu medycznego typ AGA 4 szt., rurki i komory AirSpiral serii Airvo 2 40 szt., Kaniule donosowe Optiflow  80 szt.
 12. Pulsoksymetr – 10 szt.
więcej
Niszczenie dokumentacji medycznej Pacjentów z Poradni Dziecięcej urodzonych w latach 1977, 1978, 1979

Niszczenie dokumentacji medycznej Pacjentów z Poradni Dziecięcej urodzonych w latach 1977, 1978, 1979

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej, indywidualnej, wewnętrznej pacjentów leczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Otwocku.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do sekretariatu Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku lub w Archiwum PCZ do dnia 31 maja 2021 roku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00, telefon: 022 778 26 29.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji medycznej dostępny jest na stronie internetowej pcz-otwock.pl oraz w Archiwum szpitala.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie
przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Link do pełnego dokumentu:
Dokument

 

więcej
Podziękowania i kwiaty

Podziękowania i kwiaty

PODZIĘKOWANIA I KWIATY ???????
dla Dyrektor ds. administracyjnych – Angeliki Skowery
Składają Członek Zarządu – Michał Mrówka, Dyrektor ds. medycznych – Dariusz Kaczorowski
 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za oddaną i bardzo dobrą pracę na rzecz naszego Szpitala. Sumienne wypełnianie swoich obowiązków, wielkie zaangażowanie w rozwój Szpitala, jak również takie ludzkie gesty o którym często zapominamy, a mianowicie życzliwość. Wszystko to zostanie w naszej pamięci.????
 
Życzymy dalszych sukcesów zawodowych jak również powodzenia w życiu osobistym.?
więcej
Oficjalnie otwarcie nowej windy w POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA Sp. z o. o. w restrukturyzacji w Otwocku

Oficjalnie otwarcie nowej windy w POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA Sp. z o. o. w restrukturyzacji w Otwocku

 
27. 01. 2021 r. – Oficjalnie otwarcie nowej windy w POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA Sp. z o. o. w restrukturyzacji w Otwocku.
Dodatkowo została również otwarta winda w Przychodni Armii Krajowej 3, 05-400 w Otwocku.
 
Przemowa oraz przecięcie wstęgi ✂️✂️✂️✂️.
Koszt realizacji projektu obu wind: 861 000,00 zł brutto ??
Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej?
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia: RPMA.06.01.00.14-9980/17 oraz RPMA.06.01.00.14-9982/17.
Finansowane w 80% RPO i 9% z budżetu Państwa ze względu na położenie na obszarze rewitalizacyjnym (łącznie 89 % – środki kwalifikowane) i 9% środki własne oraz wsparcie Powiatu Otwockiego.
 
? Jesteśmy dumni, udało się ?????? BRAWO !!
 
więcej
Informacja dla niepełnosprawnych oraz seniorów - COVID-19

Informacja dla niepełnosprawnych oraz seniorów - COVID-19

 
UWAGA !!!
 
Transport przeznaczony jest dla osób:
posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu).
 
W celu umówienia transportu dla seniorów spełniających powyższe warunki należy zadzwonić pod numer telefonu ☎️ 510 820 148. Przed kontaktem należy mieć już uprzednio umówioną wizytę.
więcej
Wielkie otwarcie nowej części Oddziału Ginekologii i Położnictwa w PCZ Otwock ??

Wielkie otwarcie nowej części Oddziału Ginekologii i Położnictwa w PCZ Otwock ??

Relacja z otwarcia nowej części Oddziału Ginekologii i Położnictwa w PCZ Otwock ??
 
Mamy się czym pochwalić ??
więcej
Przypominamy o wykonaniu badań bilansowych

Przypominamy o wykonaniu badań bilansowych

Przypominamy o wykonaniu badań bilansowych rodzicom i opiekunkom dzieci, będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Informujemy, że zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, w czasie trwania pandemii COVID-19, są dostępne na stronie internetowej MINISTERSTWA ZDROWIA.

więcej
Podziękowania dla dr n. med. Leszka Gmyrka

Podziękowania dla dr n. med. Leszka Gmyrka

DZIĘKUJEMY ?
 
Podziękowania i kwiaty na ręce dr n. med. Leszka Gmyrka, składają Członek Zarządu – Michał Mrówka oraz Dyrektor ds. administracyjnych – Angelika Skowera.
więcej
Nowe drzwi w PCZ

Nowe drzwi w PCZ

MAMY TO, BRAWO !!!!!????
 
Zakończono montaż drugich drzwi wejściowych w PCZ OTWOCK.
 
Drzwi główne są rozsuwane automatycznie, natomiast drzwi wewnątrz to drzwi rozwiewne, również automatyczne. Wszystko  w trosce o lepszy komfort dla Pacjentów jak i dla Personelu szpitala. ?? Ułatwi to znacząco nam wszystkim życie, oby tak dalej??
 
więcej
Wizyta Mikołaja w PCZ Otwock

Wizyta Mikołaja w PCZ Otwock

Czas Świąteczny to czas magiczny?⛄️ Pogoda dziś kapryśna, jednak Mikołaj dał radę ? Dostarczył prezenty dla wszystkich Pacjentów.
 
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca❤️ Cudowna akcja, przyniosła uśmiech na twarzy wielu małych i tych dużych Pacjentów Szpitala PCZ OTWOCK.
 

 

więcej
Mikołaj w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Józefowie

Mikołaj w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Józefowie

HOHOHO… ?❄️❄️
 
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY W JÓZEFOWIE
 
Pogoda dziś utrudnia pracę ?? Jednak prezenty udało się dostarczyć . Radość na twarzy obdarowanych osób bezcenna ????? Teraz Święty Mikołaj rusza dalej w stronę PCZ OTWOCK ??
DZIĘKUJEMY SERDECZNIE ???
 
 
więcej
Dofinansowanie z PZU SA

Dofinansowanie z PZU SA

PZU SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych zobowiązuje się finansować kwotą 15 000,00 złotych (słownie złotych brutto: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) brutto z funduszu prewencyjnego PZU SA zadanie prewencyjne Odbiorcy środków prewencyjnych mające na celu ograniczenie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi, innymi wypadkami w życiu codziennym oraz ograniczenie ich rozmiarów i następstw polegające na dofinansowaniu instalacji lub zakupu urządzeń lub wyposażenia zmniejszających ryzyko wystąpienia zdarzenia losowego lub zabezpieczających przed nim.
 
Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w szczególności do zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego : ssaki elektryczne, pulsoksymetry, reduktory do butli tlenowych i dozowniki do tlenu.?
 
DZIĘKUJEMY ?
więcej
Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Szacunkowa całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.
więcej
Akcja "Piernik dla bohatera"

Akcja "Piernik dla bohatera"

DZIĘKUJEMY ??
PIERNIK DLA BOHATERA ?
 
AKCJA WSPARCIA DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH I MUNDUROWYCH, WALCZĄCYCH Z PANDEMIĄ COVID- 19.
 
Serdecznie dziękujemy za okazane serce ?❤️ Wszystkim razem i każdemu z osobna. Wspaniała inicjatywa, która chwyta za serce i wywołuje uśmiech na twarzy. ?❤️
 
ORGANIZATORZY :
– Urząd Gminy Wiązowna
– Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie
– Świetlica Pod „ Jaworem ” w Izabeli
 
WSPÓŁPRACA :
– Mieszkańcy Gminy Wiązowna
– Świetlice wiejskie z terenu gminy
– Rada Seniorów z Gminy Wiązowna
– Centrum Wolontariatu w Radiówku
 
Pyszne pierniczki zostały dziś przekazane na ręce NASZYCH BOHATERÓW przez :
Dyrektor ds. administracyjnych – Angelike Skowere
oraz
Dyrektora ds. medycznych – dr n. med. Leszka Gmyrka
więcej
Nowe drzwi w PCZ

Nowe drzwi w PCZ

Z każdym dniem Szpital robi się coraz bardziej nowoczesny.
 
Dziś od wewnętrznej strony głównego wejścia do Szpitala, zostały zamontowane nowoczesne drzwi ⬇⬇.
 
Cieszy nas każdy krok do przodu, to pozytywne zmiany na lepsze jutro.?
więcej
Nowe RTG Jezdne

Nowe RTG Jezdne

NOWE RTG JEZDNE ?
REALIZACJA PROJEKTU UE
 
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS- Co -V-2″
 
więcej
Szpital PCZ Otwock w walce z COVID-19

Szpital PCZ Otwock w walce z COVID-19

DAJEMY RADĘ ?????
BARDZO DOBRA INFORMACJA ??
 
Z każdym dniem rośnie liczba OZDROWIEŃCÓW. Cieszy nas to bardzo, oby tak dalej.
 
Pacjenci Oddziału Covidowego w PCZ w Otwocku leczeni są zgodnie z najnowszymi zaleceniami ekspertów ds. chorób zakaźnych, m.in. z wykorzystaniem leku przeciwwirusowego redemsivir, tlenoterapii biernej, sterydoterapii systemowej. Prowadzona jest profilaktyka wrzodu stresowego przy pomocy inhibitorów pompy protonowej oraz profilaktyka chorób zakrzepowych – heparyną drobnocząsteczkową. Każdy Pacjent przyjmowany do Oddziału ma oceniany poziom witaminy D, której niedobór jest uzupełniany, co ma związek z poprawą rokowania w infekcji COVID-19.
 
U Pacjentów z zagrażającą niewydolnością oddechową stosowana jest prone position (pozycja na brzuchu) , która poprawia wentylację poprzez zmniejszenie ucisku powodowanego przez serce i zawartość jamy brzusznej.
 
Oddział współpracuje z innymi Oddziałami Covidowymi na terenie województwa m.in. w CSK MSWiA oraz MCLChPiG celem zapewnienia najlepszej opieki Pacjentom Powiatu Otwockiego.
więcej
Ostatnie prace nad nową częścią Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Ostatnie prace nad nową częścią Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Drogie Pacjentki ?
 
Nowa część Oddziału Ginekologii i Położnictwa, już prawie na ostatnim etapie ??. Łóżka oraz szafki na swoim miejscu, nowa winda również. ??
 
Oddział wygląda imponująco, jest nowocześnie i bardzo jasno ??.
Wszystko w trosce o komfort Pacjenta PCZ OTWOCK ?
więcej
NFZ - Kampania Edukacyjno - informacyjna „ Słodki, słodszy, cukrzyca”

NFZ - Kampania Edukacyjno - informacyjna „ Słodki, słodszy, cukrzyca”

Przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków.
 
W Europie na cukrzycę choruje prawie 60 milionów ludzi. Według danych NFZ w 2018 roku na cukrzycę chorowało 2,86 ml dorosłych osób. Wśród nich dominowały osoby powyżej 55 roku życia (84%) . U około 90 % chorych na cukrzycę typu 2 stwierdza się nadwagę lub otyłość. Nadwagę ma trzech na pięciu Polaków a otyły jest co czwarty Polak. Szacuję się, że w 2025 r. otyłych będzie 26% dorosłych kobiet i 30% dorosłych mężczyzn.
 
Wszelkie materiały związane z profilaktyką cukrzycy, otyłości dostępne na stronie:
 
Zapraszamy do zapoznania się bliżej ⬆️
więcej
Czego potrzebujesz do Szpitala, Ty i Twoje Dziecko?

Czego potrzebujesz do Szpitala, Ty i Twoje Dziecko?

 
więcej
Niszczenie dokumentacji medycznej z lat 1970 – 1992

Niszczenie dokumentacji medycznej z lat 1970 – 1992

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej, indywidualnej, wewnętrznej pacjentów leczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Otwocku w latach 1970-1992. Dokumentacja z w/w lat dotyczy Poradni Dziecięcej.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do sekretariatu Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku lub w Archiwum PCZ do dnia 01 lutego 2021 roku od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00, telefon: 022 778 26 29.

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji medycznej dostępny jest na stronie internetowej pcz-otwock.pl oraz w Archiwum szpitala.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta tj. D. U. Z 2017 roku, poz. 1318 z póź. zm. oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Z 2015 roku, poz. 2069).

Link do pełnego dokumentu

więcej
Nowe meble w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Nowe meble w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Mamy to… ???
 
Nowe meble do gabinetu zabiegowego są już składane ??
 
Wszystko zaczyna nabierać ostatniego szlifu, jest super – nowocześnie i bardzo jasno.
 
WSZYSTKO W TROSCE O KOMFORT PACJENTA SZPITALA PCZ?
 
 
więcej
Nowe wyposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Nowe wyposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

Drogie Pacjentki,
 
mamy się czym pochwalić ??
Dotarły zakupione łóżka na Oddział Ginekologiczno-Położniczy ??
 
Wszystko aż pachnie nowością ?Jesteśmy już prawie na finiszu otwarcia nowej części Oddziału Ginekologii i Położnictwa w PCZ Otwock. ???
 
 
więcej
Pomoc od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pomoc od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardzo dziękujemy za ofiarowaną pomoc w tym trudnym czasie na rzecz Szpitala PCZ OTWOCK. Od WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, dostaliśmy 16 łóżek, plus materace na Oddział Wewnętrzny w walce z Covid-19.
 
W tym trudnym czasie, możemy liczyć na ludzi dobrej woli.
więcej
Kampania #WdzięczniMedykom

Kampania #WdzięczniMedykom

Szpital Batorego w Otwocku ze wsparciem Caritas Polska i PSE

Materiały ochronne dla personelu i pacjentów o wartości ponad 30 tys. zł zostały przekazane do Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, w ramach akcji #WdzięczniMedykom prowadzonej przez Caritas Polska. Było to możliwe dzięki wsparciu inicjatywy największej organizacji dobroczynnej w kraju przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Epidemia koronawirusa nie ustępuje, ale nie ustaje też wsparcie niesione przez Caritas Polska dla polskich szpitali. Dopóki zagrożenie nie zniknie, dopóty polscy medycy będą mogli na nas liczyć. Przekazujemy wyposażenie pomocne w walce z epidemią oraz sprzęt chroniący personel i pacjentów przed zakażeniem. Cieszymy się, że dzięki takim partnerom jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne możemy docierać do placówek medycznych w całym kraju – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Jedną z placówek objętych pomocą jest PCZ OTWOCK, który otrzymał w ramach akcji #WdzięczniMedykom 4 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 8 tys. rękawiczek, ponad 2 tys. maseczek FFP2 oraz 900 fartuchów .

Wsparcie PSE w całości zostanie przeznaczone na wyposażenie dla placówek ochrony zdrowia w różnych regionach kraju. – Wyjątkowa sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga wyjątkowych działań. Dzięki stałemu dialogowi z placówkami ochrony zdrowia w gminach, w których znajduje się elektroenergetyczna infrastruktura przesyłowa, mogliśmy skutecznie zareagować na potrzeby partnerów związane z pandemią. To ważne, że dostawy środków ochrony osobistej trafią do pracowników i pacjentów szpitali w tym trudnym okresie – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.

Więcej niż wdzięczni

Akcja #WdzięczniMedykom została uruchomiona przez Caritas Polska w odpowiedzi na zapotrzebowanie szpitali i placówek medycznych znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Celem inicjatywy podjętej przez największą organizację pomocową w kraju jest dostarczenie potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla personelu medycznego do jak największej liczby ośrodków ochrony zdrowia
w Polsce.

Do tej pory akcję wsparli liczni partnerzy biznesowi Caritas Polska. Poza PSE są to: firmy Generali
i Concordia, Fundacja Carrefour, Fundacja JSW, Nestle, Lidl Polska, Gaz-System, AstraZeneca, PWPW, PGNIG oraz Fundacja Banku PNB Paribas. Równolegle Caritas Polska uruchomiła zbiórkę pieniędzy dla darczyńców indywidualnych, żeby stopniowo zwiększać zakres i skalę działania.

Łącznie w ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska zgromadził pomoc dla polskich medyków
o wartości ok. 9 mln zł. Pozwoli to na przekazanie ponad szpitalom oraz domom opieki społecznej w całej Polsce m.in. 100 respiratorów, ponad 300 tys. maseczek i rękawiczek ochronnych, 10 tys. kombinezonów ochronnych, 2 tys. przyłbic oraz kilkanaście specjalistycznych łóżek szpitalnych.

Kampanię Caritas #WdzieczniMedykom można wesprzeć:

 • przekazując darowiznę̨ na stronie caritas.pl/medycy

 • wysyłając SMS o treści MEDYK na numer 72052 (koszt 2,46 zł)

 • wpłacając dowolną kwotę̨ na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł MEDYK)

Caritas

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się̨ z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą̨ bezpośrednią̨ pomoc potrzebującym. Caritas Polska od trzech lat dynamicznie zwiększa skalę działania. W 2019 roku jej wydatki na działalność́ dobroczynną przekroczyły rekordowy pułap 100 milionów złotych. W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności Caritas w Polsce. Organizacja jest częścią̨ sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest
w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury. 

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizuje ponad 1600 km już istniejących linii. 

KONTAKT

Dział Komunikacji Caritas Polska
e-mail: komunikacja@caritas.org.pl
tel. 510 235 802

 

więcej
25 listopada - Dzień Pomarańczowy

25 listopada - Dzień Pomarańczowy

25 LISTOPADA – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet ⛔️
 
25 listopada oznaczony jest, jako DZIEŃ POMARAŃCZOWY przez kampanię ONZ Women Say No. Uczestnicy na całym świecie są zachęcani do noszenia odrobiny pomarańczy w solidarności z przyczyną – kolor symbolizuje lepszą przyszłość i świat wolny od przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Oprócz danych dostarczonych przez Agencję Praw Podstawowych UE, ONZ szacuje, że 70% ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety? STOP !!!!
 
“Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy.”
więcej
Komunikat dla osób będących powyżej 75 roku życia

Komunikat dla osób będących powyżej 75 roku życia

INFORMUJEMY ‼️‼️
 
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spowodowaną
SARS-CoV-2 Minister zdrowia , mając na uwadze OSOBY POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA, będące w grupie podwyższonego ryzyka utraty zdrowia i życia, udostępnia BEZPŁATNE SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIE.
 
Zainteresowanych Pacjentów zapisanych do PRZYCHODNI w OTWOCKU, przy ul. ARMII KRAJOWEJ 3 oraz PRZYCHODNI W ŚWIDRZE, przy ul. MICKIEWICZA 8 prosimy o zapisywanie się w REJESTRACJI POZ.
 
 
Zarząd
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji
więcej
Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Dofinansowanie projektu: 113 889,15 zł

więcej
22- 26 Listopada, DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

22- 26 Listopada, DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi Polski ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada.

Oddając krew krwiodawcy urzeczywistniają ideały ludzkiego braterstwa. Dzielą się bowiem cząstką siebie z drugim człowiekiem przywracając mu zdrowie, a często także ratując życie i za to im dziękujemy.

Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddają nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę, jaką wykonują promując ideę honorowego krwiodawstwa.

 

 

  Jak powiedział prekursor Czerwonego Krzyża Henry Dunant – „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób … każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił – przyczynić się w jakimś stopniu do (…) szlachetnego dzieła”.

więcej
Światowy Dzień Wcześniaka 17 listopada

Światowy Dzień Wcześniaka 17 listopada

Dziś jest Światowy Dzień Wcześniaka ?
 
W 2020 roku Światowy Dzień Wcześniaka przypada na 17 listopada (wtorek). Jedno na dziesięcioro dzieci w Polsce rodzi się jako wcześniak. Szansę na przeżycie zyskuje coraz więcej przedwcześnie urodzonych dzieci, choć narodziny to dopiero początek ich walki o zdrowie. Światowy Dzień Wcześniaka to doskonała okazja, by podnosić świadomość społeczną na temat dzieci urodzonych przed planowanym terminem. W ramach święta na całym świecie podświetla się najważniejsze budynki w kolorze fioletowym, czyli kolorze wcześniaków.
więcej
Wstrzymane do odwołania planowe przyjęcia na wszystkie oddziały PCZ

Wstrzymane do odwołania planowe przyjęcia na wszystkie oddziały PCZ

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku (dalej: PCZ) niniejszym informujemy, iż ze względu na bardzo trudną sytuację epidemiologiczną zmuszeni jesteśmy do odwołania wstrzymać planowe przyjęcia na wszystkie oddziały PCZ. Ze względu na braki kadrowe personelu medycznego do PCZ będą przyjmowani jedynie pacjenci w stanie zagrożenia życia po uprzednim podpisaniu Oświadczenia pacjenta/opiekuna dotyczącego ryzyka zarażenia patogenami przenoszonymi drogą kropelkową (w tym np. wirusem SARS-CoV-2).

Ponadto informujemy, iż PCZ nie został przekształcony w szpital jednoimienny, a zainstniałe zmiany wywołane są znacznymi brakami niezakażonego personelu medycznego.

Link do dokumentu

więcej
Modernizacja Bloku Operacyjnego

Modernizacja Bloku Operacyjnego

We wrześniu 2020r w PCZ w Otwocku przy Batorego w ramach modernizacji Bloku Operacyjnego został zakupiony nowoczesny sprzęt laparoskopowy i stół operacyjny. Kolumna laparoskopowa wykorzystywana jest do profesjonalnej diagnostyki i zabiegów przeprowadzanych przez chirurgów i ginekologów. We współczesnej chirurgii zabiegi laparoskopowe to standard.

Nowa kolumna laparoskopowa ma bardzo dobrej jakości tor wizyjny, czyli: źródło światła, kamerę, światłowód i monitor. Nowe urządzenie umożliwia nam – mówi prof. Waldemar Kostewicz kierownik Oddziału Chirurgii, wykonywanie operacji na światowym poziomie. Pozwala operować mieszkańców powiatu Otwockiego w znanym wszystkim “Batorym”, bez konieczności odsyłania ich do innych szpitali.

Zakupiony nowy stół operacyjny pozwala na przeprowadzanie wszystkich zabiegów i operacji z zakresu całej chirurgii. Spełnia wszystkie wymogi nowoczesnego stołu operacyjnego. Segmenty blatu stołu są przenikalne dla promieni RTG. Posiada przesuw wzdłużny oraz funkcje zmiany kąta pochylenia oraz wysokości sterowane elektrycznie przy użyciu pilota, co znacznie ułatwia pracę i podnosi bezpieczeństwo i komfort zabiegów.

 

więcej
Nowa Winda w Przychodni na ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku

Nowa Winda w Przychodni na ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku

Drodzy Pacjenci?
 
Po raz kolejny mamy powód do dumy. Winda, która
powstaje na potrzeby większego komfortu w Przychodni na ul. Armii Krajowej 3. Prace dobiegają końca, wszystko idzie zgodnie z planem. Zapewni to podobnie jak w PCZ Otwock, większy komfort dla Pacjentów jak i Personelu.
 
Czekamy na etap końcowy prac. ??
 
BRAWO ????
więcej
Winda w PCZ

Winda w PCZ

Dalszy etap budowy windy w szpitalu PCZ Otwock ?
 
Z każdym dniem widać jak szpital się zmienia, stajemy się bardziej nowocześni. Dbamy o każdy szczegół. Winda ułatwi pracę Personelowi, jak również zapewni lepszy komfort Pacjentów naszego szpitala. Cieszą nas bardzo postępy, które zmieniają nasz szpital na bardziej nowoczesny.
 
Niecierpliwie czekamy na etap końcowy, aby móc korzystać z nowego udogodnienia.??
więcej
Oddział ginekologiczno-położniczy w PCZ OTWOCK

Oddział ginekologiczno-położniczy w PCZ OTWOCK

Droga Pacjentko ??
 
Jeszcze chwila i będzie można w pełni korzystać z nowej części Oddziału Ginekologii i Położnictwa w PCZ Otwock ??
Jesteśmy dumni, jak szybko udało się wykonać tak duży remont ⛏️??????. Wszystko wygląda bardzo nowocześnie, jest jasno i przytulnie. ?
 
więcej
Roboty wykończeniowe na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w PCZ

Roboty wykończeniowe na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w PCZ

Roboty wykończeniowe na:
ODDZIALE GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM W PCZ ???
 
Wielkie otwarcie już bardzo blisko. ??
 
Ekipa przystąpiła do prac wykończeniowych. Kładzione są między innymi wykładziny, rozpoczęto prace malarskie, łazienki nabierają ostatecznego wyglądu. Instalacje przygotowano do montowania osprzętu. Nowe przeszklone drzwi na swoim miejscu. Wszystko wygląda bardzo nowocześnie i obiecująco.??
Już wkrótce ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZYM W PCZ będzie gotowy na przyjęcie nowych Pacjentów. ??‍♀️??

#jtg-3817 .modula-item .jtg-social a, .lightbox-socials.jtg-social a{ color: #ffffff }#jtg-3817 .modula-item .jtg-social svg, .lightbox-socials.jtg-social svg { height: 16px; width: 16px }#jtg-3817 .modula-item .jtg-social a:not(:last-child), .lightbox-socials.jtg-social a:not(:last-child) { margin-right: 10px }#jtg-3817 .modula-item .caption { background-color: #ffffff; }#jtg-3817 .modula-item .figc {color:#ffffff;}#jtg-3817.modula-loaded-scale .modula-item .modula-item-content { animation:modulaScaling 1s;transition:0.5s all;opacity: 1; }@keyframes modulaScaling { 0% {transform:scale(1)} 50%{transform: scale(1)}100%{transform:scale(1)}}#jtg-3817 .modula-items .figc p.description { font-size:14px; }#jtg-3817 .modula-items .figc p.description { color:#ffffff;}#jtg-3817 .modula-items .figc .jtg-title { color:#ffffff; }#jtg-3817 .modula-item > a, #jtg-3817 .modula-item, #jtg-3817 .modula-item-content > a { cursor:zoom-in; } #jtg-3817 .modula-item { background-color:; }#jtg-3817 .modula-item:hover img { opacity: 0.5; }#jtg-3817 .modula-item { transform: scale(1) translate(0px,0px) rotate(0deg); }@media screen and (max-width:480px){#jtg-3817 .modula-item .figc .jtg-title { font-size: 12px; }#jtg-3817 .modula-items .figc p.description { color:#ffffff;font-size:10px; }}

więcej
Nowa winda w Szpitalu Batorego

Nowa winda w Szpitalu Batorego

Już wkrótce ???????
Szpital Batorego w Otwocku doczeka się nowej oczekiwanej od dawna windy ?? ?‍♀️?‍♂️Prace idą z każdym dniem do przodu.?
Cieszymy się z tych pozytywnych zmian jakie widać każdego dnia w naszym Szpitalu.?
Zmieniamy się dla Was, dla naszych Pacjentów ?
 

więcej
Badania Urodynamiczne

Badania Urodynamiczne

Drodzy Pacjenci?
Mamy przyjemność poinformować, o możliwości wykonania BADANIA URODYNAMICZNEGO w PCZ Otwock ??.
Badania wykonywane są w Poradni Specjalistycznej PCZ Otwock w ramach kontraktu z NFZ na podstawie skierowania.
Badania wykonuje Dr med Maciej Zbrzeźniak ?‍? adiunkt Kliniki Urologii CMKP w Warszawie specjalizujący się w tej tematyce od 20 lat. ?
 
Zapisy w rejestracji poradni tel ? 22 778 26 60
 
Co to jest badanie urodynamiczne ?
Badanie urodynamiczne służy do oceny funkcji dolnych dróg moczowych. Diagnostyka urodynamiczna umożliwi obiektywne, graficzne zobrazowanie dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych zgłaszanych przez pacjenta. Pęcherz moczowy i cewka moczowa tworzą dolne drogi moczowe, których funkcja polega na gromadzeniu moczu i skutecznym opróżnianiu pęcherza moczowego. Badanie urodynamiczne nazywane potocznie urodynamiką przeprowadzane jest w celu obiektywizacji objawów zgłaszanych przez pacjenta i jest szczególnie pomocne w diagnostyce nietrzymania moczu i przeszkody podpęcherzowej. Urodynamika wykonywana jest w przypadku zaburzeń fazy gromadzenia moczu i fazy wydalania moczu.
W jakim celu wykonywane jest badanie urodynamiczne ?
Badanie urodynamiczne wykonywane jest w celu obiektywnej oceny nieprawidłowej funkcji dolnych dróg moczowych. Interpretacja wyniku urodynamiki powinna być wykonywana w oparciu o dokładny wywiad kliniczny zebrany od pacjenta. Wynik badania urodynamicznego powinien odzwierciedlić objawy zgłaszane przez pacjenta. Urodynamika wykonywana jest w celu ustalenia przyczyny dysfunkcji dolnych dróg moczowych, oceny i poprawy wyników leczenia. Badanie urodynamiczne u kobiet z nietrzymaniem moczu ma na celu róznicowania pomiędzy wysiłkowym nietrzymaniem moczu i nietrzymaniem moczu z parcia. Urodynamika pozwala na ustalenie przyczyn nietrzymania moczu i jest niezbędne przed leczeniem operacyjnym.
 
Wskazania do wykonania urodynamiki :
Urodynamika kobiety z wysiłkowym nietrzymaniem moczu lub nietrzymaniem moczu z parcia
Urodynamika pacjenci z chorobami układu nerwowego, zaburzającymi funkcję pęcherza i cewki moczowej – chorzy po urazach rdzenia kręgowego, chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, przepukliną oponowo-rdzeniową, polineuropatią cukrzycową
Urodynamika pacjenci z częstomoczem i parciami naglącymi – w podejrzeniu nadaktywności wypieracza
Urodynamika pacjenci z zaleganiem moczu po mikcji
Urodynamika mężczyźni kwalifikowani do operacyjnego leczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego, u których trudno przewidzieć efekt operacji.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY ??

więcej
Wielki remont Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Wielki remont Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Rozpoczęto kolejny etap wielkiego remontu, Oddziału Ginekologii i Położnictwa.?????⛏ ??
Z każdym dniem prace idą do przodu. Na dzień dzisiejszy, wykonane zostały piony centralnego ogrzewania, podkute ⛏ piony wody i kanalizacji, w ten sposób przygotowywane są do wymiany. Na korytarzu została rozciągnięta instalacja oraz rozprowadzone są koryta elektryczne, pod instalacje elektryczne ? . Jutro ekipa będzie mogła kablować. Częściowo postawione są również ścianki działowe.??
Postępy cieszą ?

#jtg-3577 .modula-item .jtg-social a, .lightbox-socials.jtg-social a{ color: #ffffff }#jtg-3577 .modula-item .jtg-social svg, .lightbox-socials.jtg-social svg { height: 16px; width: 16px }#jtg-3577 .modula-item .jtg-social a:not(:last-child), .lightbox-socials.jtg-social a:not(:last-child) { margin-right: 10px }#jtg-3577 .modula-item .caption { background-color: #ffffff; }#jtg-3577 .modula-item .figc {color:#ffffff;}#jtg-3577.modula-loaded-scale .modula-item .modula-item-content { animation:modulaScaling 1s;transition:0.5s all;opacity: 1; }@keyframes modulaScaling { 0% {transform:scale(1)} 50%{transform: scale(1)}100%{transform:scale(1)}}#jtg-3577 .modula-items .figc p.description { font-size:14px; }#jtg-3577 .modula-items .figc p.description { color:#ffffff;}#jtg-3577 .modula-items .figc .jtg-title { color:#ffffff; }#jtg-3577 .modula-item > .modula-item-content > a { cursor:zoom-in; } #jtg-3577 .modula-item { background-color:; }#jtg-3577 .modula-item:hover img { opacity: 0.5; }#jtg-3577 .modula-item { transform: scale(1) translate(0px,0px) rotate(0deg); }@media screen and (max-width:480px){#jtg-3577 .modula-item .figc .jtg-title { font-size: 12px; }#jtg-3577 .modula-items .figc p.description { color:#ffffff;font-size:10px; }}

więcej
Badanie genetyczne RT-PCR COVID-19 wykrywającego koronawirusa odpowiedzialnego za COVID-19

Badanie genetyczne RT-PCR COVID-19 wykrywającego koronawirusa odpowiedzialnego za COVID-19

Do wykonania badania genetycznego RT-PCR pobierany jest wymaz przez wykwalifikowany  Personel medyczny, co zapewnia prawidłowe pobranie materiału i gwarantuje wysoką wiarygodność badania. Przed wykonaniem wymazu należy min. przez 1 godzinę nie jeść i nie pić oraz nie myć zębów i nie płukać jamy ustnej.

Cena RT-PCR – 399 zł
Antygen – 150 zł

W godzinach pracy Punktu Wymazowego czynny jest telefon : 783 – 131 – 131, po za godzinami pracy punktu prosimy o kontakt mailowy : wymazy.covid19@pcz-otwock.pl

Godziny otwarcia placówki
Poniedziałek 07:00-10:00, 13:00-14:00
Wtorek 12:00-15:00
Środa 07:00-10:00, 13:00-14:00
Czwartek 12:00-15:00
Piątek 07:00-10:00, 13:00-15:00
Sobota 08:00-12:00
Niedziela 08:00-12:00

więcej
Mamy powód do dumy, brawo!

Mamy powód do dumy, brawo!

Zespół specjalistów z tutejszego Oddziału Chirurgii Ogólnej PCZ pod kierunkiem prof. dr hab. med. Waldemara Kostewicza przeprowadził 12 maja
2020 roku udaną skomplikowaną operację trzustki – pankreatoduodenektomię (operację Whiple’a) polegającą na wycięciu głowy i fragmentu trzonu trzustki z dwunastnicą, fragmentem żołądka i przewodu żółciowego wspólnego z powodu raka oraz następową jednoczasową rekonstrukcją przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. To pierwszy taki zabieg w prawie 60 – letniej historii „Batorego”. Po operacji nie obserwowano powikłań, pacjentkę w stanie dobrym wypisano do domu.
Miesiąc po operacji czuje się bardzo dobrze jak na tak rozległy zabieg.

Gratulujemy sukcesu!

więcej
Otwarcie Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Otwarcie Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Dnia 1 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00, odbyło się oficjalne otwarcie

Zakładu Diagnostyki Obrazowej

w szpitalu PCZ w Otwocku.

W otwarciu uczestniczyli pracownicy oraz przyjaciele szpitala.

Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze. Zasłużonym, wieloletnim pracownikom Szpitala zostały wręczone kwiaty i dyplomy. W ten sposób Zarząd chciał podziękować za oddanie i bardzo dobrą pracę.

Szpital zmienia się z każdym dniem, wchodzi w nowy etap rozwoju. Staje się nowoczesny na miarę dzisiejszych wymogów.

Stawiamy na dobro i komfort Pacjentów. Mamy się czym pochwalić.

Mammografia, dwie pracownie USG, nowa pracownia RTG i – wreszcie – tomografia komputerowa, a w przyszłości – kardiologia.

 

więcej
Generalny remont oddziału ginekologiczno-położniczego już rozpoczęty!

Generalny remont oddziału ginekologiczno-położniczego już rozpoczęty!

11 maja 2020 r. rozpoczął się długo wyczekiwany przez personel oraz mieszkańców powiatu remont oddziału ginekologiczno-położniczy w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.

Zakres prac obejmował będzie w szczególności wyburzenie części ścian działowych i zastąpienie ich nowymi, wymianę posadzek, wymianę drzwi, wykończenia ścian i sufitów. Remont obejmie także urządzenia i instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i elektryki.

Mimo tak intensywnych prac remontowych, przeprowadzanych przez firmę INTERIOR Krzysztof Chudek nie planowane jest zamknięcie oddziału. Pacjentki potrzebujące pomocy będą przyjmowane w specjalnie wydzielonych na czas remontu salach. Zakończenie prac remontowych planowane jest na listopad 2020 r.

W sprawie remontu oddziału, głos zabrał dr n. med. Leszek Gmyrek – kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego PCZ Otwock.

Po remoncie oddział ginekologiczno-położniczy, stanie się oddziałem nowoczesnym, bardziej komfortowym i przyjaznym na miarę dzisiejszych wymogów sanitarnych.

Chcemy podkreślić, że mimo wielkiego remontu, szpital pracuje bez zmian.

Zapraszamy wszystkich Pacjentów, oddział funkcjonuje tak jak i przed remontem. Cały czas wykonuje się operacje, ostre zabiegi, przyjmowane są porody. Nie ma obaw, że ktoś zostanie odesłany do innego szpitala.

Remont doszedł do skutku dzięki zaangażowaniu wielu ludzi.

Ogromne podziękowania dla naszych sponsorów, ludzi wielkiego serca. Bez takich osób trudno było by cokolwiek zrobić. Szczególnie podziękowania dla Starostwa Powiatowego w Otwocku, oraz Darczyńcom indywidualnym, którzy wolą zostać anonimowi. Podziękowania kierujemy również w stronę Prezesa PCZ. Dziękujemy za ogromne wsparcie, okazane serce i pamięć. Wszystkim ludziom , którzy czuli taką potrzebę pomocy.”

Mamy nadzieję, że nowe oblicze oddziału ginekologiczno-położniczego, zapewni Pacjentkom, najwyższy poziom usług, bezpieczeństwo oraz komfort.

Remont

więcej
Kardiomonitory dla Otwocka

Kardiomonitory dla Otwocka

W szpitalu w Otwocku brakuje kardiomonitorów! Wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w powyższy sprzęt jest niezbędne dla efektywnego niesienia pomocy chorym na COVID-19 mieszkańcom powiatu. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie dla naszego szpitala.

https://zrzutka.pl/d36cgv

więcej
Konkurs Położna na Medal

Konkurs Położna na Medal

Zachęcamy Państwa do głosowania na położne, które pracują w naszym Szpitalu i były pomocne podczas porodu oraz pobytu na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. To wygodna i konkretna forma uznania i podziękowania za dobrą opiekę.

https://poloznanamedal.info

więcej
Podziękowania dla Darczyńców

Podziękowania dla Darczyńców

Wszystkim Darczyńcom, którzy wspierają nasz szpital, poprzez darowizny pieniężne i rzeczowe, chcemy serdecznie  podziękować za okazane serce. Dziękujemy serdecznie za pamięć, zaufanie, wsparcie oraz okazywaną życzliwość.

Zarząd Szpitala PCZ

więcej
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz – szpital jest ważny, jednak kadra medyczna, ludzie w nim pracujący są najważniejsi.

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz – szpital jest ważny, jednak kadra medyczna, ludzie w nim pracujący są najważniejsi.

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Waldemarem Kostewiczem, kierownikiem Oddziału Chirurgii Ogólnej, specjalistą w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej i laparoskopowej, prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

 

Przyszło nam żyć w czasie pandemii, jak to wpływa na pracę szpitala?

Obecnie, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w celu uniknięcie kontaktu z osobami potencjalnie zarażonymi wirusem COVID-19 niektóre działania w szpitalu są wymuszone, dotyczy to w szczególności zakazu odwiedzin pacjentów; zakaz wstępu osób trzecich (spoza personelu szpitala) na oddziały szpitalne, co w dużym stopniu powoduje dyskomfort dla pacjenta.

Chociaż restrykcje związane z codziennym życiem, są obecnie już mniej surowsze, to pacjenci, ze względu na panującą nadal pandemię, boją się poddać planowej operacji/zabiegowi, a nawet przyjść do szpitala. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, iż w Szpitalu prowadzona jest ścisła selekcja, i jeśli nawet do Szpitala zgłosi się pacjent z podejrzeniem  COVID-19, od razu zostaje skierowany do oddzielnej Izby Przyjęć, gdzie będzie poddany badaniom i testowi na obecność koronawirusa.

Z punktu widzenia wyposażenia szpitala, nie mamy problemów z testami, jest ich pod dostatkiem, również maseczki, gogle, przyłbice, rękawiczki, fartuchy ochronne, pod tym względem jesteśmy dobrze zaopatrzeni.

Zmianie uległ, również sposób prowadzenia codziennych obchodów lekarskich. Aby nie gromadzić się w dużych skupiskach, wprowadziliśmy obchód w składzie dwuosobowym: Ordynator i lekarz prowadzący. Należy podkreślić, że po każdym badaniu pacjenta są stosowane procedury związane z ograniczeniem rozpowszechniania się zakażenia.

 

Czy są jakieś plusy tej całej niecodziennej sytuacji, związanej z COVID–19?

Każda taka wyjątkowa sytuacja – również i ta związana z pandemią wzbogaca nas o nowe doświadczenia. Żyjemy teraz w ciężkiej i trochę innej codzienności.

Nawyki które zostały wprowadzone teraz w związku z pandemią, pozostaną, bo się przyjęły i  sprawdzają się. I to jest plus tej całej sytuacji. Na oddziale mimo obecnie trudnej sytuacji związanej z pandemią, panuje bardzo miła i ciepła atmosfera, która pomaga zwłaszcza teraz, gdy jest zakaz odwiedzin, w kontakcie z pacjentem. W dużej mierze zależy to również od Kierownika Oddziału, aby pacjent wyniósł z pobytu w szpitalu bardzo dobre wspomnienia.

 

Co takiego wyróżnia ten szpital od innych?

Dobrodziejstwem Powiatu Otwockiego jest fakt, że jest tu ten szpital. PCZ wyróżnia się pod wieloma względami, jednym z nich to fakt, że pełni ostry codziennie 24 godzinny dyżur dla wszystkich mieszkańców i osób którzy znajdują się na terenie powiatu, a wymagają nagłej pomocy. Ponadto, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w  Otwocku to przede wszystkim wspaniała i doświadczona profesjonalna kadra lekarska i pielęgniarska. A przede wszystkim przyjazna atmosfera pracy, co przekłada się na liczne podziękowania i zadowolenie pacjentów.

 

Czy już wiadomo, jakie zmiany zostaną wprowadzone w Szpitalu?

PCZ przechodzi ciągłe zmiany, staramy się, aby to były zmiany dobre dla szpitala, a przede wszystkim dla personelu. Mamy wiele pomysłów, aby ulepszać pracę szpitala. Jednak należy pamiętać, że zmiany należy wprowadzać małymi krokami. Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe, postaram się tak wykorzystać w bieżącej pracy na powierzonym mi stanowisku Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej, aby powiększyć zakres wykonywanych usług, podnieść jakość leczenia i komfort pacjentów. Ciągle to powtarzam, że szpital jest ważny, jednak to personel medyczny tu pracujący jest najważniejszy. To od niego zależy jak nas postrzegają mieszkańcy, władze Starostwa.

Na pewno rozszerzymy zakres wykonywanych operacji. Wykonujemy tu również operacje trudne: onkologiczne, w tym operacje trzustki, operacje endokrynologiczne, naczyniowe, dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej i z tego jesteśmy dumni. Cieszę się, że nasi pacjenci to zauważają i  doceniają. Chcą tu się leczyć i operować.

Warto podkreślić, iż kolejka oczekiwania na operacje jest krótsza niż w innych szpitalach.

 

Panie Profesorze, co Pan sądzi o studentach na oddziale?

Przyznaje, mam duże doświadczenie w pracy ze studentami medycyny jako nauczyciel akademicki. Przez ponad 30 lat prowadziłem ćwiczenia i wykłady z chirurgii ogólnej, naczyniowej i laparoskopowej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studentów English Division i Fizjoterapii, dla pielęgniarek oraz lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej i naczyniowej. Współorganizowałem i prowadziłem kursy doskonalące z chirurgii laparoskopowej i naczyniowej w ramach kształcenia podyplomowego CMKP i WUM.

 

Chcę zaszczepić w naszym szpitalu możliwość, aby również tu pojawili się studenci. Aby mogli tu przyjeżdżać i tu uczyć się chirurgii na dyżurach i podczas spotkań Studenckiego Koła Naukowego. To prężnie, nieprzerwanie działające do dzisiaj Studenckie Koło Naukowe, którego jestem opiekunem, powstało z mojej inicjatywy znacznie wcześniej, tj. w 2007 roku, przy kierowanym wówczas przez mnie Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala w Międzylesiu. Jest również pomysłodawcą i opiekunem (pod względem merytorycznym i naukowym) cyklicznych studenckich konferencji naukowo-szkoleniowych pod nazwą „Czwartki Chirurgiczne”, które cieszą się coraz większą popularnością w środowisku studenckim. Przewinęło się przez nie już ponad 7 tys. studentów!  Na każde z tych spotkań przychodzi 200-250 studentów.

 

Kobieta lekarz, chirurg czy to coś zmienia?

Chcę zwrócić uwagę na obserwowaną już od kilku lat prawidłowość, że na sali wykładowej podczas wspomnianych studenckich „Czwartków Chirurgicznych” prawie 60 proc. wszystkich studentów to kobiety. Pokazuje to, jak świat się zmienia. Dawniej chirurgiem mógł być tylko mężczyzna. Prof. Ludwik Rydygier, profesor UJ, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego, zdecydowanie sprzeciwiał się dopuszczaniu kobiet do studiów medycznych. Był przeciwnikiem ich równouprawnienia również w dostępie do zawodu lekarskiego.

Nie tolerował kobiet chirurgów i nie zatrudniał ich w swojej klinice. Nie tak dawno jeszcze wielu ordynatorów i kierowników klinik chirurgicznych miało podobne zdanie. Na szczęście obecnie jest inaczej, tamten czas minął bezpowrotnie. Stare nawyki odchodzą w zapomnienie. W moim zespole znajdują się również kobiety, są wyśmienitymi chirurgami. Mają inne spojrzenie na niektóre sprawy, wprowadzają miłą i ciepłą atmosferę, są doskonałymi fachowcami w swojej dziedzinie. One zmieniają obyczaje, ułatwiają komunikację, zespół jest bardziej przyjazny i zrozumiały. Same korzyści. Dlatego, tak sobie cenię pracę z kobietami.

 

Co jest istotą bycia dobrym lekarzem?

To coś, co jest wewnątrz każdego człowieka. Każdy jest jednak inny, ma inną motywację do wykonywania zawodu. Choć w zderzeniu z przepisami ludzie różnie reagują, wewnątrz zawsze pozostajemy lekarzami i nie możemy ulec zmianom, które narzuca urzędnik. Etos lekarza został zniszczony. Należy odbudować go jak najszybciej. Myślę, że teraz zwłaszcza podczas pandemii będzie na to dobry czas. Myślę, że lekarz powinien być przede wszystkim dobrym człowiekiem, który chce pomóc drugiemu człowiekowi, chce przynieść mu ulgę w chorobie ,w cierpieniu.

Pacjenci czują więź z lekarzem, który im pomaga w stopniu szerszym, nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia i w razie potrzeby zrobi to po raz kolejny.

Poszedłem na medycynę, żeby być chirurgiem. Wiedziałem, co chcę robić, w jaki sposób pomagać. Obserwuję młodych – od razu widać, kto będzie dobrym lekarzem, a kto jedynie poprawnym. Trzeba mieć tę poezję i pasję. To się czuje.

Rozmawiała Edyta Widzińska

więcej
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Życzymy Paniom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej,
życzymy spełnienia wszystkich zamierzeń
i wiele satysfakcji z własnych dokonań,
wytrwałości w zmaganiu się z przeciwnościami losu,
drobnych zachwytów w codzienności
oraz pogody ducha i serdeczności.

Z wyrazami szacunku,
Dyrekcja Szpitala Powiatowego PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.

więcej
Dzień Położnej

Dzień Położnej

Z okazji Dnia Położnej, wszystkim położnym, składamy serdeczne życzenia zdrowia, spełnienia, sukcesów w pracy zawodowej, oraz dużo radości i pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja Szpitala Powiatowego PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku.

więcej
W jaki sposób przekazać darowiznę rzeczową?

W jaki sposób przekazać darowiznę rzeczową?

Szanowni Państwo,

Wyrażając ogromną wdzięczność za Państwa hojność i chęć pomocy Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji jednocześnie pragniemy poinformować, iż ze względu na liczne regulacje prawne związane w szczególności z przepisami prawa podatkowego, którym PZC Sp. z o. o. w restrukturyzacji podlega będąc jednocześnie podmiotem leczniczym oraz spółką należącą do jednostki samorządu terytorialnego, niezbędne jest w zakresie darowizn rzeczowych zawarcie umowy darowizny, której wzór z możliwością pobrania znajduje się poniżej.

Umowę można zawrzeć na 2 sposoby:

 1. dostarczyć wraz z darowizną uzupełnioną i podpisane 2 egzemplarze umowy, po czym po podpisaniu przez Zarząd PCZ jeden egzemplarz zostanie odesłany na adres wskazany przez Darczyńcę w komparycji lub może zostać odebrany osobiście przez Darczyńcę z siedziby Obdarowanego;

 2. zgłosić do Działu Organizacyjno-Prawnego chęć dokonania darowizny rzeczowej wskazując przedmiot darowizny, ilość oraz wartość, po czym umowa zostanie najpierw podpisana przez Zarząd PCZ, następnie:

 • oba egzemplarze zostaną przekazane Darczyńcy w celu podpisania przedmiotowej umowy, a jeden egzemplarz zostanie dostarczony wraz z przedmiotem darowizny lub wcześniej,

 • podpisanie w siedzibie Obdarowanego jeśli Darczyńca osobiście dostarcza przedmiot darowizny przed dostarczeniem przedmiotu darowizny.

We wszelkich sprawach w zakresie darowizn osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Ewelina Sobiech (e.sobiech@pcz-otwock.pl).

 

Wzór umowy darowizny rzeczowej – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

Wzór umowy darowizny rzeczowej – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą [wpisany do CEIDG]

Wzór umowy darowizny rzeczowej – osoba prawna [spółka wpisana do KRS]

więcej
Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

Drodzy Pacjenci, mamy  ogromny zaszczyt przedstawić nowego Kierownika Oddziału  Chirurgii Ogólnej.

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz

specjalista w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej i laparoskopowej, Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

 

            W latach 1983 – 2002 asystent, adiunkt – Katedra  i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II  Wydz. Lek. WUM (Szpital Bródnowski). Pod kierunkiem prof. Wojciecha  Noszczyka, uzyskał  kolejne stopnie naukowe i specjalizacje z zakresu chirurgii  ogólnej  i naczyniowej. W roku 1989 uzyskał stopień naukowy doktora na AM w Warszawie, następnie w roku 1998 stopień doktora habilitowanego. Zwieńczeniem kariery naukowej było odebranie w 2009 r. z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego nominacji profesorskiej.  

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz jest czynnym nauczycielem akademickim Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego, gdzie od ponad 35 lat przekazuje studentom medycyny V i VI roku praktyczną i teoretyczną  wiedzę, prowadząc ćwiczenie i  wykłady z chirurgii.

            Ponadto prof. Kostewicz odbył liczne szkolenia i staże zawodowe w znanych amerykańskich i europejskich  ośrodkach  w zakresie kardiochirurgii i chirurgii naczyń. Ma na swoim koncie ponad  350 publikacji, w tym 5 książek i ponad 30 rozdziałów  w książkach dotyczących chirurgii  dla studentów, specjalizujących się  lekarzy  i  chirurgów. Prof. Kostewicz jest również jednym z pionierów chirurgii laparoskopowej  w Polsce. W 2003 r. otrzymał od  Ministra Zdrowia nagrodę za szczególne zasługi  dla rozwoju chirurgii  laparoskopowej w Polsce oraz za redakcję  pierwszego na polskim rynku podręcznika „Chirurgia  Laparoskopowa” PZWL.

 Jest opiekunem Studenckiego Chirurgicznego Koła Naukowego oraz pomysłodawcą i opiekunem cyklicznych studenckich konferencji naukowo-szkoleniowych pod nazwą Czwartki Chirurgiczne, cieszących się od 2007r niezwykle dużą popularnością w środowisku studenckim.

            Prof. Kostewicz w swojej karierze zawodowej w latach 2003-2015 pełnił funkcję  Ordynatora Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Kolejno pełnił obowiązki Kierownika II  Katedry  i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej  i Onkologicznej WUM oraz Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego  w Warszawie.

Należy do ponad 20 towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Należy do ścisłego grona założycielskiego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. W latach 2003 – 2015 był sekretarzem i wiceprezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich.  Od roku 2014r jest sędzią Naczelnego Sądu Lekarskiego, od 2015r prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

więcej
Porody rodzinne

Porody rodzinne

Szanowni Państwo,

Uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną, dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19 oraz opiekę okołoporodową nad rodzącą, informujemy, że z dniem 4 maja br., przywrócono możliwość odbywania porodów rodzinnych w Szpitalu Powiatowym PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

 1. Poród rodzinny z osoba towarzysząca jest możliwy w osobnej sali, umożliwiającej oddzielenie od innych pacjentek.
 2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca, zdrowa, nieobjęta kwarantanną, ani izolacją, mieszkająca wspólnie z rodzącą.
 3. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co kobieta rodząca (pomiar temperatury ciała, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, zmiana ubrania i butów, maska ochronna).
 4. Osoba towarzysząca pozostaje na Sali porodowej, zachowując możliwy maksymalny dystans do personelu medycznego, a po 2 godzinach od porodu opuszcza Szpital.
 5. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania maski ochronnej i rękawiczek oraz częstego dezynfekowania rąk.
 6. O możliwości towarzyszenia przy porodzie ostatecznie decyduje lekarz dyżurny na podstawie uzyskanego wywiadu oraz analizy ankiety epidemiologicznej.
 7. Obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w Szpitalu.

Posiadanie aktualnego wyniku testu PCR w kierunku COVID-19 osoby towarzyszącej kobiecie rodzącej jest zalecane, jakkolwiek zgodę na towarzyszenie przy porodzie wydaje lekarz dyżurny.

więcej
Podziękowanie dla Gomuła Spółka Jawna Tadeusz i Mariusz Gomuła

Podziękowanie dla Gomuła Spółka Jawna Tadeusz i Mariusz Gomuła

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ul. Batorego 44, pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla GOMUŁA SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ I MARIUSZ GOMUŁA za udzielenie pomocy w postaci darowizny kwoty 100 000 zł na zakup respiratora w czasie stanu epidemii wirusa COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc okazana Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji przyczyniła się do poprawy warunków bezpieczeństwa pacjentów oraz podniesienia jakości świadczonych przez PCZ Sp. z o. o. w restrukturyzacji usług.

Postawa pełną empatii, chęci do niesienia pomocy, a także profesjonalizmu i zaangażowania w życie społeczeństwa może we współpracy wiele dobrego zrobić.

Wyrażając głęboką wdzięczność, jednocześnie życzymy, aby każda udzielona pomoc była źródłem osobistej satysfakcji, a okazana dobroć wróciła.

Życzymy dużo zdrowia, wielu sukcesów i wytrwałości w działaniu.

więcej
Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

RPMA.06.01.00-14-9981/17 pn. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Zakupiono sprzęt medyczny  i RTG.

więcej
Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji jest beneficjentem Projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp .z o. o. w  Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz przychodni rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz wyposażenie dźwigu osobowego. Celem projektu jest zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych pacjentów PCZ, co będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i poprawi standard życia pacjentów poprzez większą dostępność do usług zdrowotnych tym specjalistycznych badań medycznych. Doposażenie i modernizacja gabinetów POZ i AOS oraz rehabilitacji onkologicznej i kardiologicznej w nowoczesny sprzęt medyczny, umożliwiający diagnostykę w miejscu zamieszkania chorego lub w bezpośredniej jego bliskości, pozwoli uniknąć wydłużonych hospitalizacji i wpisze się w kompleksowość świadczeń medycznych oraz przystosuje podmiot do założeń opieki koordynowanej. Celem nadrzędnym projektu, zgodnie z celem działania 6.1 RPO WM, jest zwiększona jakość efektywnie świadczonych usług zdrowotnych, o wysokim standardzie w priorytetowych obszarach.

Wartość projektu ogółem: 5 831 464,99 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 4 438 851,99 zł

Zakupiono sprzęt medyczny i tomograf.

więcej
Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Projekt: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji jest beneficjentem Projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp .z o. o. w  Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni urologicznej, poradni ginekologiczno-położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej Centrum Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Otwocku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu wzrośnie jakość  i dostępność do usług medycznych świadczonych przez placówki objęte projektem, w szczególności w zakresie POZ i AOS. Przyczyni się to do obniżenia niekorzystnych trendów demograficznych. Wyposażenie poradni w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną umożliwi pacjentom szybką diagnostykę w bezpośredniej odległości id swojego miejsca zamieszkania na poziomie opieki ambulatoryjnej bez konieczności diagnostyki w warunkach szpitalnych, która skutkuje czasową biernością pacjenta na rynku pracy. Projekt dostosowuje placówki do wprowadzenia opieki koordynowanej. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne mieszkańców powiatu otwockiego dotyczące dostępności do wysokiej jakości usług medycznych, w krótkim terminie, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Wartość projektu ogółem: 4 947 506,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi: 3 934 004,80 zł.

Zakupiono sprzęt medyczny i mammograf.

więcej
Informacja dla Pacjentów na temat koronawirusa 2019-nCoV

Informacja dla Pacjentów na temat koronawirusa 2019-nCoV

W związku z niepokojem Pacjentów, Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku, uprzejmie informuje, iż szpital przyjął procedurę postępowania na wypadek wystąpienia zachorowania oraz jest gotowy do udzielenia opieki Pacjentom, u których występuje podejrzenie zakażenia koronawirusem 2019-nCoV.

Za przypadek podejrzany o zakażenie lub zachorowanie należy uznać przypadek, który wystąpił po 9 stycznia 2020 r. i może charakteryzować się:

 • temperaturą ciała większą niż 38° C

 • objawami infekcji dróg oddechowych tj.: występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu lub radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej – ARDS)

 • związkiem z odbytą podróżą do obszarów występowania 2019-nCoV, w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów

lub

 • zachorowaniem osoby, która pozostawała w bliskiej styczności w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów z osobą, która miała objawy ze strony układu oddechowego i podróżowała do obszarów zagrożenia 2019-nCoV lub z osobą, która jest poddana obserwacji w kierunku 2019-nCoV.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 2019-nCoV, prosimy o kontakt telefoniczny ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoszenie się do najbliższego oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Dodatkowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

więcej
INFORMACJA

INFORMACJA

Informujemy, że Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku podpisało z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dwie umowy na realizację projektów dofinansowaniem unijnym:

 1. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego (100 uczniów)
 2. Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego (100 uczniów)

Projekty są kierowane do uczniów szkół podstawowych klas I-VI u których zdiagnozowano otyłość lub chorobę kręgosłupa. Jeden może brać udział tylko w jednym projekcie. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny

W ramach projektu uczniowie otrzymają wsparcie medyczne, psychologiczne oraz terapeutyczne w formie gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone będą również zajęcia teoretyczne dla uczniów i ich rodziców lub opiekunów

Proces rekrutacji do projektu składać będzie się z 3 etapów:

Etap I – zgłoszenie uczniów przez szkoły do Biura Projektu, zgodnie z załączonymi arkuszami. Komisja wybierze po 150 uczniów do każdego projektu.

Etap II – Rodzice lub opiekunowie składają wnioski o przystąpienie uczniów do poszczególnych projektów. Uczniowie, których rodzice złożyli wnioski będą skierowani na kwalifikacyjne badania lekarskie.

Etap III – w wyniku badań wybranych zostanie 120 uczniów do każdego z projektu, w tym po 100 uczniów do uczestnictwa w projekcie oraz po 20 uczniów na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z projektu ucznia z listy podstawowej, w jego miejsce wchodzi uczeń z listy rezerwowej

Zajęcia trwać będą w terminie listopad 2019 – czerwiec 2020

Zapisy w sekretariacie szkoły lub przez mail:

rekrutacja_pcz_kregoslup@wp.pl (choroby kręgosłupa)

rekrutacja_pcz_otylosc@wp.pl (otyłość)

W zgłoszeniu mailowym wystarczy podać: Imię i nazwisko dziecka, szkoła do której uczęszcza, klasa i kontakt (mail i numer tel.)

Bliższych informacji udzielają: Janusz Kaszuba tel. 660861003 oraz Bogumiła Jagiełło 791993995

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o.

więcej
PCZ idzie na zakupy

PCZ idzie na zakupy

PCZ idzie na zakupy

 

Mamy dobrą informację dla mieszkańców powiatu otwockiego. Szpital powiatowy przy ul. Batorego w Otwocku doposaży się w nowoczesną aparaturę medyczną. Na ten cel Powiatowe Centrum Zdrowia wyda ponad 12,3 mln zł.

Wszystko wskazuje na to, że skończą się problemy pacjentów „Batorego” z dostępem do diagnostyki obrazowej. Aby wykonać tomografię czy mammografię musieli być wożeni do innych placówek na terenie Otwocka i poza nim. Ma się to zmienić. Do marca 2020 roku szpital będzie wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. W sumie na ten cel PCZ wyda ponad 12,3 mln zł, które spółce udało się pozyskać ze środków unijnych w ramach trzech przygotowanych projektów.

Nie obyło się jednak bez problemów. Pierwszy z ogłoszonych przetargów na zakup sprzętu i dostosowanie do nich obiektu niestety musiano unieważnić. Jedyna oferta jaka wpłynęła do PCZ przekraczała zabezpieczoną na ten cel kwotę o 4 mln zł. Przetarg powtórzono,tym razem zakończył się on sukcesem.

We wtorek, 13 sierpnia w szpitalu uroczyście podpisano trzy umowy z wyłonionym dostawcą sprzętu, firmą Synektik. – Wierzę, że realizacja tych projektów zasadniczo zmieni sytuację szpitala, jego wizerunek, a, co najważniejsze, zakupiona aparatura będzie dobrze służyć pacjentom – podkreśliła tuż po złożeniu podpisów prezes PCZ, Ewa Pełszyńska.

– W skali powiatu jest to ogromne wydarzenie. Do tej pory nie mieliśmy aż tak dużych środków na inwestycje społeczne – mówił z kolei starosta Cezary Łukaszewski.

– To bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego powiatu, którzy do tej pory borykali się z różnymi problemami jeśli chodzi o dostępność i jakość usług medycznych w naszym szpitalu. Myślę, że jest to znakomity powód do zadowolenia i moment startu w lepszą przyszłość tej placówki oraz ku poprawieniu jakości usług medycznych – podkreślał Łukaszewski.
Starosta dodał, że jest to również zasługa poprzednich władz i kierownictwa spółki, którym udało się te środki pozyskać.

– My mamy to szczęście, że będziemy mogli je wydać ku zadowoleniu mieszkańców – mówił Cezary Łukaszewski.
Wiadomo już, że sprzęt do szpitala będzie trafiał sukcesywnie.

– Całość sprzętu będziemy chcieli dostarczyć najpóźniej do końca marca 2020 roku – zapewniał podczas podpisania umów Cezary Kozanecki, prezes spółki Synektik. Do „Batorego” trafi najwyższej jakości sprzęt.

Artykuł z pisma linia otwocka https://linia.com.pl/

Czytaj tu

więcej
Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

https://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/07/1-962x98.png

Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci
z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku.

Projekt jest adresowany do dzieci z powiatu otwockiego z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu  2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in. :
Projekt jest adresowany do dzieci z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną otyłością. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in.:

– opiekę medyczną,
– poradnictwo dietetyczne,
– wsparcie psychologiczne,
– warsztaty edukacyjno-żywieniowe dla dzieci i ich rodziców, w tym wspólną naukę przyrządzania zdrowych i smacznych potraw, materiały szkoleniowe przydatne w przyswajaniu wiedzy, ciekawe zajęcia i grywalizację,
– cykliczne zajęcia sportowe.

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2019/2020.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 660861003,
e-mail: rekrutacja_pcz_otylosc@wp.pl

Biuro projektu – PCZ w Otwocku, ul. Stefana Batorego

Regulamin projektu – pobierz tutaj.
Formularz rekrutacyjny – pobierz tutaj.

więcej
Skip to content