Relacja z otwarcia nowej części Oddziału Ginekologii i Położnictwa w PCZ Otwock ??
 
Mamy się czym pochwalić ??