Przypominamy o wykonaniu badań bilansowych rodzicom i opiekunkom dzieci, będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Informujemy, że zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, w czasie trwania pandemii COVID-19, są dostępne na stronie internetowej MINISTERSTWA ZDROWIA.