Nadleśnictwo Celestynów, serdecznie dziękujemy za piękne drzewko! 🎄🙂