Szanowni Państwo,

Uwzględniając obecną sytuację epidemiologiczną, dotyczącą ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 powodującym chorobę COVID-19 oraz opiekę okołoporodową nad rodzącą, informujemy, że z dniem 4 maja br., przywrócono możliwość odbywania porodów rodzinnych w Szpitalu Powiatowym PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

  1. Poród rodzinny z osoba towarzysząca jest możliwy w osobnej sali, umożliwiającej oddzielenie od innych pacjentek.
  2. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca, zdrowa, nieobjęta kwarantanną, ani izolacją, mieszkająca wspólnie z rodzącą.
  3. Przy przyjęciu do szpitala, osoba towarzysząca podlega tym samym procedurom, co kobieta rodząca (pomiar temperatury ciała, wypełnienie ankiety epidemiologicznej, zmiana ubrania i butów, maska ochronna).
  4. Osoba towarzysząca pozostaje na Sali porodowej, zachowując możliwy maksymalny dystans do personelu medycznego, a po 2 godzinach od porodu opuszcza Szpital.
  5. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania maski ochronnej i rękawiczek oraz częstego dezynfekowania rąk.
  6. O możliwości towarzyszenia przy porodzie ostatecznie decyduje lekarz dyżurny na podstawie uzyskanego wywiadu oraz analizy ankiety epidemiologicznej.
  7. Obowiązuje zakaz odwiedzin pacjentek w Szpitalu.

Posiadanie aktualnego wyniku testu PCR w kierunku COVID-19 osoby towarzyszącej kobiecie rodzącej jest zalecane, jakkolwiek zgodę na towarzyszenie przy porodzie wydaje lekarz dyżurny.