Bardzo dziękujemy za ofiarowaną pomoc w tym trudnym czasie na rzecz Szpitala PCZ OTWOCK. Od WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, dostaliśmy 16 łóżek, plus materace na Oddział Wewnętrzny w walce z Covid-19.
 
W tym trudnym czasie, możemy liczyć na ludzi dobrej woli.