PODZIĘKOWANIA I KWIATY ???????
dla Dyrektor ds. administracyjnych – Angeliki Skowery
Składają Członek Zarządu – Michał Mrówka, Dyrektor ds. medycznych – Dariusz Kaczorowski
 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za oddaną i bardzo dobrą pracę na rzecz naszego Szpitala. Sumienne wypełnianie swoich obowiązków, wielkie zaangażowanie w rozwój Szpitala, jak również takie ludzkie gesty o którym często zapominamy, a mianowicie życzliwość. Wszystko to zostanie w naszej pamięci.????
 
Życzymy dalszych sukcesów zawodowych jak również powodzenia w życiu osobistym.?