DZIĘKUJEMY ?
 
Podziękowania i kwiaty na ręce dr n. med. Leszka Gmyrka, składają Członek Zarządu – Michał Mrówka oraz Dyrektor ds. administracyjnych – Angelika Skowera.