Dnia 1 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00, odbyło się oficjalne otwarcie

Zakładu Diagnostyki Obrazowej

w szpitalu PCZ w Otwocku.

W otwarciu uczestniczyli pracownicy oraz przyjaciele szpitala.

Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze. Zasłużonym, wieloletnim pracownikom Szpitala zostały wręczone kwiaty i dyplomy. W ten sposób Zarząd chciał podziękować za oddanie i bardzo dobrą pracę.

Szpital zmienia się z każdym dniem, wchodzi w nowy etap rozwoju. Staje się nowoczesny na miarę dzisiejszych wymogów.

Stawiamy na dobro i komfort Pacjentów. Mamy się czym pochwalić.

Mammografia, dwie pracownie USG, nowa pracownia RTG i – wreszcie – tomografia komputerowa, a w przyszłości – kardiologia.