Zespół specjalistów z tutejszego Oddziału Chirurgii Ogólnej PCZ pod kierunkiem prof. dr hab. med. Waldemara Kostewicza przeprowadził 12 maja
2020 roku udaną skomplikowaną operację trzustki – pankreatoduodenektomię (operację Whiple’a) polegającą na wycięciu głowy i fragmentu trzonu trzustki z dwunastnicą, fragmentem żołądka i przewodu żółciowego wspólnego z powodu raka oraz następową jednoczasową rekonstrukcją przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. To pierwszy taki zabieg w prawie 60 – letniej historii „Batorego”. Po operacji nie obserwowano powikłań, pacjentkę w stanie dobrym wypisano do domu.
Miesiąc po operacji czuje się bardzo dobrze jak na tak rozległy zabieg.

Gratulujemy sukcesu!