Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

 

lekLudwika Antczaka

Dyrektora oraz wieloletniego pracownika
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Otwocku

 

Najszczersze wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim

składają
Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Centrum Zdrowia Sp z o. o. w restrukturyzacji