Szpital Batorego w Otwocku ze wsparciem Caritas Polska i PSE

Materiały ochronne dla personelu i pacjentów o wartości ponad 30 tys. zł zostały przekazane do Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, w ramach akcji #WdzięczniMedykom prowadzonej przez Caritas Polska. Było to możliwe dzięki wsparciu inicjatywy największej organizacji dobroczynnej w kraju przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Epidemia koronawirusa nie ustępuje, ale nie ustaje też wsparcie niesione przez Caritas Polska dla polskich szpitali. Dopóki zagrożenie nie zniknie, dopóty polscy medycy będą mogli na nas liczyć. Przekazujemy wyposażenie pomocne w walce z epidemią oraz sprzęt chroniący personel i pacjentów przed zakażeniem. Cieszymy się, że dzięki takim partnerom jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne możemy docierać do placówek medycznych w całym kraju – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Jedną z placówek objętych pomocą jest PCZ OTWOCK, który otrzymał w ramach akcji #WdzięczniMedykom 4 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 8 tys. rękawiczek, ponad 2 tys. maseczek FFP2 oraz 900 fartuchów .

Wsparcie PSE w całości zostanie przeznaczone na wyposażenie dla placówek ochrony zdrowia w różnych regionach kraju. – Wyjątkowa sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga wyjątkowych działań. Dzięki stałemu dialogowi z placówkami ochrony zdrowia w gminach, w których znajduje się elektroenergetyczna infrastruktura przesyłowa, mogliśmy skutecznie zareagować na potrzeby partnerów związane z pandemią. To ważne, że dostawy środków ochrony osobistej trafią do pracowników i pacjentów szpitali w tym trudnym okresie – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.

Więcej niż wdzięczni

Akcja #WdzięczniMedykom została uruchomiona przez Caritas Polska w odpowiedzi na zapotrzebowanie szpitali i placówek medycznych znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Celem inicjatywy podjętej przez największą organizację pomocową w kraju jest dostarczenie potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla personelu medycznego do jak największej liczby ośrodków ochrony zdrowia
w Polsce.

Do tej pory akcję wsparli liczni partnerzy biznesowi Caritas Polska. Poza PSE są to: firmy Generali
i Concordia, Fundacja Carrefour, Fundacja JSW, Nestle, Lidl Polska, Gaz-System, AstraZeneca, PWPW, PGNIG oraz Fundacja Banku PNB Paribas. Równolegle Caritas Polska uruchomiła zbiórkę pieniędzy dla darczyńców indywidualnych, żeby stopniowo zwiększać zakres i skalę działania.

Łącznie w ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska zgromadził pomoc dla polskich medyków
o wartości ok. 9 mln zł. Pozwoli to na przekazanie ponad szpitalom oraz domom opieki społecznej w całej Polsce m.in. 100 respiratorów, ponad 300 tys. maseczek i rękawiczek ochronnych, 10 tys. kombinezonów ochronnych, 2 tys. przyłbic oraz kilkanaście specjalistycznych łóżek szpitalnych.

Kampanię Caritas #WdzieczniMedykom można wesprzeć:

  • przekazując darowiznę̨ na stronie caritas.pl/medycy

  • wysyłając SMS o treści MEDYK na numer 72052 (koszt 2,46 zł)

  • wpłacając dowolną kwotę̨ na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł MEDYK)

Caritas

Caritas to największa organizacja dobroczynna w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się̨ z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą̨ bezpośrednią̨ pomoc potrzebującym. Caritas Polska od trzech lat dynamicznie zwiększa skalę działania. W 2019 roku jej wydatki na działalność́ dobroczynną przekroczyły rekordowy pułap 100 milionów złotych. W tym roku obchodzimy 30-lecie działalności Caritas w Polsce. Organizacja jest częścią̨ sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest
w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 14 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury. 

W rezultacie do roku 2030 PSE zbudują ponad 3600 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizuje ponad 1600 km już istniejących linii. 

KONTAKT

Dział Komunikacji Caritas Polska
e-mail: komunikacja@caritas.org.pl
tel. 510 235 802