25 LISTOPADA – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet ⛔️
 
25 listopada oznaczony jest, jako DZIEŃ POMARAŃCZOWY przez kampanię ONZ Women Say No. Uczestnicy na całym świecie są zachęcani do noszenia odrobiny pomarańczy w solidarności z przyczyną – kolor symbolizuje lepszą przyszłość i świat wolny od przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Oprócz danych dostarczonych przez Agencję Praw Podstawowych UE, ONZ szacuje, że 70% ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety? STOP !!!!
 
“Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy.”