W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi Polski ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada.

Oddając krew krwiodawcy urzeczywistniają ideały ludzkiego braterstwa. Dzielą się bowiem cząstką siebie z drugim człowiekiem przywracając mu zdrowie, a często także ratując życie i za to im dziękujemy.

Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddają nieznanym ludziom, chorym w szpitalach oraz za pomoc i pracę, jaką wykonują promując ideę honorowego krwiodawstwa.

 

 

  Jak powiedział prekursor Czerwonego Krzyża Henry Dunant – „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób … każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił – przyczynić się w jakimś stopniu do (…) szlachetnego dzieła”.