ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Miesiąc: wrzesień 2021

Informacja dotycząca wdrożenia Programów Unijnych w sprawie poprawienia stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa oraz otyłości dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

Informacja dotycząca wdrożenia Programów Unijnych w sprawie poprawienia stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa oraz otyłości dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

 

Informujemy, że Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku podpisało z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dwie umowy na realizację projektów dofinansowaniem unijnym:

  1. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego (100 uczniów)
  2. Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego (100 uczniów)

Projekty są kierowane do uczniów szkół podstawowych klas I-VI u których zdiagnozowano otyłość
lub chorobę kręgosłupa. Jeden może brać udział tylko w jednym projekcie. Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.

W ramach projektu uczniowie otrzymają wsparcie medyczne, psychologiczne oraz terapeutyczne
w formie gimnastyki korekcyjnej. Prowadzone będą również zajęcia teoretyczne dla uczniów i ich rodziców lub opiekunów.

Proces rekrutacji do projektu składać będzie się z 3 etapów:

Etap I – zgłoszenie uczniów przez szkoły do Biura Projektu, zgodnie z załączonymi arkuszami. Komisja wybierze po 150 uczniów do każdego projektu.

Etap II – Rodzice lub opiekunowie składają wnioski o przystąpienie uczniów do poszczególnych projektów.  Uczniowie, których rodzice złożyli wnioski będą skierowani na kwalifikacyjne badanie lekarskie.

Etap III – w wyniku badań wybranych zostanie 120 uczniów do każdego z projektu, w tym po 100 uczniów do uczestnictwa w projekcie oraz po 20 uczniów na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z projektu ucznia z listy podstawowej, w jego miejsce wchodzi uczeń z listy rezerwowej.

Zajęcia trwać będą w terminie wrzesień 2021 – czerwiec 2022 r.

Zapisy przez adres mail:

rekrutacja-kregoslup@pcz-otwock.pl (choroby kręgosłupa)

rekrutacja-otylosc@pcz-otwock.pl (otyłość)

W zgłoszeniu mailowym wystarczy podać: Imię i nazwisko dziecka, szkoła do której uczęszcza, klasa
i kontakt (mail i numer tel.)

Bliższych informacji udzielają: Katarzyna Olszewska 22 778 26 14 w godz. Od 7.30 do 15.00

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o .o.

więcej
Skip to content