ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 22 778 26 00

Miesiąc: kwiecień 2020

Podziękowanie dla Gomuła Spółka Jawna Tadeusz i Mariusz Gomuła

Podziękowanie dla Gomuła Spółka Jawna Tadeusz i Mariusz Gomuła

Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ul. Batorego 44, pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla GOMUŁA SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ I MARIUSZ GOMUŁA za udzielenie pomocy w postaci darowizny kwoty 100 000 zł na zakup respiratora w czasie stanu epidemii wirusa COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomoc okazana Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji przyczyniła się do poprawy warunków bezpieczeństwa pacjentów oraz podniesienia jakości świadczonych przez PCZ Sp. z o. o. w restrukturyzacji usług.

Postawa pełną empatii, chęci do niesienia pomocy, a także profesjonalizmu i zaangażowania w życie społeczeństwa może we współpracy wiele dobrego zrobić.

Wyrażając głęboką wdzięczność, jednocześnie życzymy, aby każda udzielona pomoc była źródłem osobistej satysfakcji, a okazana dobroć wróciła.

Życzymy dużo zdrowia, wielu sukcesów i wytrwałości w działaniu.

więcej
Skip to content