ul. Stefana Batorego 44 (22) 778-26-00
18.10.2019
 
Nr sprawy: 27/2019
 
"Świadczenie usług z zakresu sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
10.10.2019
 
Nr sprawy: 26/2019
 
"Sukcesywna dostawa preparatów do dezynfekcji"
 
Załączniki do pobrania:
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
11.10.2019
 
Nr sprawy: 25/2019
 
"Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"
 
Załączniki do pobrania:
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
17.09.2019
Nr sprawy: 23/2019
Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych , zestawu do cesarskiego cięcia oraz rękawic chirurgicznych jałowych
Załączniki do pobrania:
 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
05.09.2019

Nr sprawy: 21/2019

"Sukcesywna dostawa niesterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

Załączniki do pobrania:
05.09.2019

Nr sprawy: 21/2019

"Sukcesywna dostawa niesterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

Załączniki do pobrania:
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
06.08.2019

Nr sprawy: 19/2019

"Sukcesywna dostawa materiałów szewnych, wyrobów medycznych, materiałów opatrunkowych, probówek analitycznych, testów diagnostycznych, produktów leczniczych oraz płynów do myjni endoskopowej i akcesoriów oraz osprzętu do endoskopów"

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
02.08.2019

Nr sprawy: 20/2019

"Sukcesywna dostawa niesterylnych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwokcu" 

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
19.07.2019

Nr sprawy 18/2019

"Sukcesywna dostawa akcesoriów i osprzętu do endoskopów firmy Olympus typu GIF Q 165, CF - Q165L dla potrzeb PowiatowegoCentrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
28.06.2019

Nr sprawy 7/2019

"Sukcesywna dostawa baterii, płyt CD oraz kopert dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
11.06.2019

Nr sprawy: 16/2019

"Jednorazowa dostwa urządzeń medycznych dla PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji RPMA.06.01.00-14-9981/17 dla zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. poprzez modernizację i doposażenie poradni chirurgicznej, poradni dermatologicznej, poradni endokrynologicznej oraz Przychodni rejonowejw Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym RTG w zakresie POZ"

https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock  

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
11.06.2019

Nr sprawy: 17/2019

"Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla PCZ Sp. z o.o. w restrukturyzacji RMPA.06.01.00-14-9982/17 dla zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie poradni neurologicznej, poradni urologicznej, poradni ginekologiczno - położniczej z mammografią, poradni laryngologicznej dla dorosłych, poradni laryngologicznej dla dzieci, poradni okulistycznej oraz poradni leczenia zeza realizowanego w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinej "CENTRUM" NZOZ w Otwocku"

https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock  

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
10.06.2019

Nr sprawy: 15/2019

 "Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla PCZ Sp. z o.o. w restrukuryzacji w Otwocku  RMPA.06.01.00-14-9980/17  dla zadania : Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w PCZ Sp. z o.o. w Otwocku poprzez modernizację i doposażenie Poradni Onkologicznej; Poradni Kardiologicznej oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3 w Otwocku w zakresie POZ".

https://portal.smartpzp.pl/pcz-otwock  

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
21.05.2019

Nr sprawy: 14/2019

"Świadczenie usług w zakresie sukcesywnego odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych oraz odpadów pokonsumpcyjnych z obiektów wchodzących w skład Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
18.04.2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

"Kompleksowa obsługa prawna Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
20.02.2019

Nr sprawy: 5/2019

"Świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A - 1 i A - 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
06.03.2019

Nr sprawy: 7/2019

"Sukcesywna dostawa filmów mammograficznych i odczynników do mammografii oraz błon do drukarki cyfrowej Konica Minolta Drypro dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
07.03.2019

Nr sprawy 8/2019

"Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych oraz materiałów opatrunkowych"

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
12.03.2019

Nr sprawy: 9/2019

"Sukcesywna dostawa odczynników i kontroli wraz z dzierżawą aparatu i oprogramowania dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
14.03.2019

Nr sprawy: 6/2019

"Sukcesywna dostawa tonerów dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
22.03.2019

"Usługa ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku"

https://suprabrokers.pl/node/571 

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
03.04.2019

Numer sprawy: PCZ.ZP 13/2019

"Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku - RPMA.06.01.00-14-9982/17 dla Zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, poprzez modernizację i doposażenie Poradni neurologicznej, Poradni urologcznej, Poradni ginekologiczno- położniczej z mammografią, Poradni laryngologicznej dla doroslych, Poradni laryngologicznej dla dzieci, Poradni okulistycznej oraz Poradni leczenia zezarealizowane w partnerstwie z Przychodnią Medycyny Rodzinnej CENTRUM Niepubliczny Zkład Opieki Zdroowotnej w Otwocku"

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
03.04.2019

Numer sprawy: PCZ.ZP 12/2019

 "Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia SP. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku - RP<A.06.01.9981/27 , dla Zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.w restrukturyzacji w Otwock, poprzez modernizację i doposażenie pPoradni chirurgicznej, Poradni dermatologicznej, Poradni Endokrynologicznej oraz Przychodni Rejonowej w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8 z zapleczem laboratoryjnym oraz RTG w zakresie POZ"

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
03.04.2019

Nr sprawy: 11/2019

" Jednorazowa dostawa urządzeń medycznych dla Powiatowgo Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku- RPMA.06.01.00-14-9980/17  dla Zadania: Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku, poprzez modernizację i doposażenie poradni onkologicznej, poradni kardiologicznej oraz Przychodni Rejonowej przy ul. Armii Krajowej 3w Otwocku w zakresie POZ"

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
08.02.2019

Nr sprawy: 4/2019

"Świadczenie usług z zakresu transportu sanitranego wykonywanego karetkami przewozowymi typu A - 1 i A - 2 dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
06.02.2019

Nr sprawy: 3/2019

"Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do Kuchni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku"

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
04.01.2019

Nr sprawy: 1/2019

"Wykonanie kompleksowej usługi prania bielizny pościelowej, operacyjnej. odzieży ochronnej oraz innego asortymentu oraz wdrożenie Systemu RFID UHF dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg
04.01.2019

Nr sprawy: 2/2019

"Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku" 

 
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/kreska-1920x10.jpg

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10