ul. Stefana Batorego 44 (22) 778-26-00

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy