ul. Stefana Batorego 44 (22) 778-26-00

Główny Księgowy

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: 

 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów,
 • odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym,
 • odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych,
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości. 

Wymagania: 

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

Dodatkowym atutem będzie   posiadanie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych .

Warunki zatrudnienia: 

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:   22 778 26 10; 783 124 124 ; 

adres mailowy: sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

Diagnosta Laboratoryjny

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: 

 • wykonywanie badań diagnostycznych z  serologii (we współpracy z technikiem analityki medycznej), za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, nadzorowanie  wykonania tych badań oraz interpretacja i ocena  ich wyników.

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe,

 • czynne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

 • aktualne uprawnienia do wykonywania badań serologicznych,

 • umiejętność obsługi aparatury medycznej

Warunki zatrudnienia: 

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:   783 124 12422 778 26 11; 22 778 26 10

adres mailowy: l.gmyrek@pcz-otwock.pl i sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

Pracownik w Dziale Kadrowo-Płacowym

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: 

 • naliczanie wynagrodzeń w systemie Simple

Wymagania: 

 • doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość programu Płatnik

Warunki zatrudnienia: 

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:   783 124 12422 778 26 11; 22 778 26 10

adres mailowy:  sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

Lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: 

 • wykonywanie badań USG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej;
  wykonywanie badań USG doppler

Wymagania: 

 • posiadanie specjalizacji z radiologii lub radiodiagnostyki  lub certyfikat uprawniający do wykonywania badań USG, USG Doppler

Warunki zatrudnienia: 

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:   783 124 12422 778 26 11; 22 778 26 10

adres mailowy:  sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

Lekarz specjalista kardiolog

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: wykonywanie badań Echo serca w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Wymagania: posiadanie specjalizacji z kardiologii i uprawnienia do wykonywania badań Echo serca

Warunki zatrudnienia: 

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:   783 124 12422 778 26 11; 22 778 26 10

adres mailowy: sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

 Lekarz  neonatolog

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej  będzie należało: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania kwalifikacyjne: lekarz neonatolog ze specjalizacją

Warunki zatrudnienia:

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:  502 644 566; 783 124 124

adres mailowy:  l.gmyrek@pcz-otwock.pl, k.kobuszewska@pcz-otwock.pl 

lub sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

Lekarz z uprawnieniami do pracy w POZ

 Miejsce pracy:  Powiatowe Centrum Zdrowia  05-400 Otwock ul. Batorego 44

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej w POZ będzie należało: udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wymagania kwalifikacyjne: lekarz z uprawnieniami do pracy w POZ

Warunki zatrudnienia:

 • możliwość zatrudnienia na warunkach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość zatrudnienia od zaraz

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny pod nr telefonu:  502 644 566; 783 124 124

adres mailowy:  l.gmyrek@pcz-otwock.pl i sekretariat@pcz-otwock.pl

 

 

 

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10