ul. Stefana Batorego 44 (22) 778-26-00
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/Pani-dr.-Amilkiewicz-256x298.jpg

Oddział Pediatryczny

 

Kierownik -  dr n. med. Jolanta Amilkiewicz

(Specjalista w dziedzinie pediatrii)

 

Pielęgniarka Oddziałowa – lic. Renata Witos

 

Kontakt Sekretariat – 22 778 27 14

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10