ul. Stefana Batorego 44 (22) 778-26-00

Oddział Neonatologiczny

 

Kierownik -  lek. med. Alicja Wujec

(Specjalista w dziedzinie pediatrii oraz neonatologii)

 

Pielęgniarka Oddziałowa – lic. Beata Grygier

 

Kontakt Sekretariat – 22 778 27 29

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10