ul. Stefana Batorego 44 (22) 778-26-00

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 

Kierownik -   dr n. med. Leszek Gmyrek

(Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej)

 

Pielęgniarka Oddziałowa – Zofia Marton

 

Kontakt Sekretariat - 22 778 27 35

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10