ul. Stefana Batorego 44 (22) 778-26-00

Oddział Chorób Wewnętrznych

 

Kierownik -  dr n. med. Beata Kłosiewicz-Wąsek

(Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii)

 

Pielęgniarka Oddziałowa – lic. Gabriela Andrasiak

 

Kontakt Sekretariat 22 778 27 26

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10