ul. Stefana Batorego 44 (22) 778-26-00
http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/09/Prof.-Paśnik-e1568151418561-400x600.jpg

Oddział Chirurgii Ogólnej

 

Kierownik -  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik

(Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej  oraz onkologicznej)

 

 Pielęgniarka Oddziałowa – mgr piel. Renata Odolak

(Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego) 

 

Kontakt Sekretariat – 22 778 27 49

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10