tel. (22) 778-26-00

  fax. (22) 779-09-99
Informacja dla pacjenta


Przyjęcia do Szpitala

Planowe

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wydane przez lekarza rodzinnego  lub lekarza specjalistę. Termin przyjęcia określa lekarz Izby Przyjęć w zależności od stanu zdrowia chorego. Wskazane jest dostarczenie posiadanych aktualnych wyników badań diagnostycznych i kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji.

Uwaga: Pacjenci hospitalizowani na zasadach komercyjnych mogą zgłaszać się bezpośrednio do Izby Przyjęć.

 

Nagłe przypadki

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w POZ (od 18:00 do 8:00)

Telefon: 22 778 12 00

 

Odwiedziny

Nasz Szpital jest szpitalem otwartym. Odwiedzać chorych można codziennie. od godz. 15.00 do 18.00. Ze względu na szczególne wymogi sanitarne i dobro Pacjentów prosimy o przestrzeganie następujących reguł:

1. Pozostawianie okryć wierzchnich w szatni

2. Pokrywanie obuwia folią ochronną. Automat znajduje się w budynku głównym na parterze

3. Ograniczenie do 2 osób liczby odwiedzających Pacjenta jednorazowo

4. W miarę możliwości (pacjenci chodzący) aranżowanie spotkań poza salą chorych

5. Unikanie odwiedzania Pacjentów, gdy osoba odwiedzająca znajduje się w stanie  wskazującym na infekcję

6. Ograniczenie czasu wizyt w salach chorych do rzeczywistych potrzeb

7. Zachowanie ciszy i spokoju

8. Skonsultowanie z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym ewentualnych ograniczeń dotyczących produktów spożywczych dostarczanych Pacjentom

Informujemy, że na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

Dzieci do 14 roku życia mogą odwiedzać chorych wyłącznie w towarzystwie osób dorosłych.

 

Informacje o stanie zdrowia pacjentów

1. Informacji na temat zdrowia Pacjenta udziela osobiście i bezpośrednio lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny osobie wskazanej przez Pacjenta (oświadczenie pisemne). Pacjent może zażądać, aby informacje o stanie jego zdrowia były udzielane wyłącznie w jego obecności lub zabronić udzielania takich informacji.

2. W wyjątkowych przypadkach i tylko za zgodą Pacjenta informacje mogą być udzielane telefonicznie osobie przez niego wskazanej. Pacjent winien ustalić z lekarzem prowadzącym lub dyżurną pielęgniarką hasło,  jakim posługiwać się będzie  ta osoba.

Poniższe ograniczenia wynikają z przepisów Karty Praw Pacjenta oraz Ustawy o Ochronie  Danych Osobowych.

Lekarze rodzinni

POZ - Przychodnia przy ul. Armii Krajowej 3, tel: 22 778 12 00 

Interniści i pediatrzy przyjmują pacjentów w godzinach od 8.00 do 18.00.

W ramach Przychodni działa również gabinet filialny przy ul. Mickiewicza 8.

UWAGA: Przypominamy, że pacjentom przysługuje prawo wyboru lekarza, który pełnić będzie rolę jego lekarza rodzinnego.”

RODO

Informacje o Ochronie Danych Osobowych i Sposobie Przetwarzania tutaj. 

 

Przychodnia specjalistyczna

 

 

Poradnia Chirurgiczna

pon-wt-pt        8:00 - 18:00

śr-czw             8:00 - 14:00


 

 

 

 

Poradnia Dermatologiczna

 

pon-śr             13:00 - 18:00
wt-pt                 9:00 - 13:00
czw                  9:00 - 12:30

 Poradnia Diabetologiczna

wt.                      13:00 - 16:00Poradnia Endokrynologiczna

pon i wt                8:00 - 14:00Poradnia Gastroenterologii

pt.                       15.30 – 16.30Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

pon - pt                 8:00 - 18:00Poradnia Kardiologiczna

pon i czw             13:00 - 16:00Poradnia Medycyny Pracy

wt i czw                16:00 - 18:00 

 

 

 

Poradnia Neurologiczna

 

pon-wt     8:00 - 17:00
 
śr            14:00 - 17:00

czw-pt.    8:00 - 12:00  i 15:00 - 17:00

 

 

Poradnia Okulistyczna

 

pon.                    8:00 - 18:00
wt.                     13:00 - 18:00
śr.                       8:00 - 13:00
czw.                   9:00 - 18:00

 Poradnia Onkologiczna

 

wt.                 17:00 - 18:00
śr i czw           9:00 - 12:00

 Poradnia Otolaryngologiczna

 

pon.               17:00 - 18:00
wt i czw           8:00 - 18:00
śr i pt.              8:00 - 13:00

 Poradnia Ortoptyczna

 

pon i czw.         10:00 - 13:00
śr.                     10:00 - 10:30

 Poradnia Urologiczna

 

wt, śr, pt            8:00 - 10:00
pon i czw         14:00 - 16:00

 

 

 

 

 

   
   
Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku
PCZ Otwock © Copyright 2012