tel. (22) 778-26-00

  fax. (22) 779-09-99
Uzależnienia


PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ I ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Otwock, ul. Mickiewicza 8

tel. (22) 778-12-33 lub 537-422-006 

mail: pluiw.swider@pcz-otwock.pl

Prowadzimy program psychoterapii uzależnienia w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 roku (wraz ze zmianami) dotyczące organizacji zakładów lecznictwa odwykowego.  W obecnym kształcie istniejemy od 1998 roku. 

 • Świadczymy usługi w ramach kontraktu z NFZ, także wobec osób nieubezpieczonych!
 • Naszą siłą jest profesjonalny program terapeutyczny, bogata oferta oraz wykwalifikowany zespół.
 • Pracujemy pod superwizją  indywidualną i grupową licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Oferujemy leczenie uzależnień w trybie ambulatoryjnym oraz w oddziale dziennym leczenia uzależnień.
 • Każdy z naszych pacjentów, na każdym etapie leczenia uczestniczy  w terapii indywidualnej pod kierunkiem terapeuty prowadzącego oraz w terapii grupowej, do której kwalifikuje terapeuta prowadzący.

Nasza oferta obejmuje usługi dla: 

 • osób uzależnionych
 • członków rodzin osób uzależnionych 
 • osób z syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholika)

I. Leczenie Uzależnień – tryb ambulatoryjny

Pełny cykl leczenia dla osób uzależnionych w naszej placówce trwa 17 miesięcy i podzielony jest na następujące etapy:

1. Etap  podstawowy - program 5-cio  miesięczny 

Zajęcia na tym etapie odbywają się 3 razy w tygodniu, w godzinach 17.00 – 19.00

 • Grupa edukacyjna
 • Grupa terapeutyczna
 • Trening abstynenckich zachowań asertywnych

2. Etap pogłębiony - terapia uzależnień - program 12-to miesięczny

Zajęcia na tym etapie odbywają się 2 razy w tygodniu, w cyklach:

 • Grupa terapeutyczna - 12 miesięcy, 1 raz w tygodniu, w godzinach 17.00 – 20.00
 • Grupa zapobiegania nawrotom picia - 3 miesiące, 1 raz w tygodniu, w godzinach 17.00 – 19.00
 • Trening zachowań konstruktywnych - 3 miesiące, 1 raz w tygodniu, w godzinach 17.00 – 19.00

II. Leczenie Uzależnień – Oddział Dzienny 

Program oddziału zaplanowany jest na okres 8 tygodni (40 dni roboczych). Zajęcia odbywają się w dni robocze, w godzinach 7.30 – 14.00

Po ukończeniu leczenia w ODLU, możliwość kontynuowania leczenia w trybie ambulatoryjnym – etap pogłębiony.

UWAGA! Możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na okres leczenia w oddziale!


III. Psychoterapia członków rodzin – tryb ambulatoryjny

Pełny cykl leczenia dla  członków rodzin osób uzależnionych trwa 14-16  miesięcy i podzielony jest na  następujące  etapy: 

1. Etap podstawowy – program 6-cio miesięczny

Zajęcia na tym etapie odbywają się 1 raz w tygodniu, w godz. 17.00 – 19.00

2. Etap pogłębiony – program  8-10-cio miesięczny 

Zajęcia 1 raz w tygodniu , w godz. 16.00 – 19.00


IV. Psychoterapia DDA – tryb ambulatoryjny

Pełny cykl leczenia trwa 24 miesiące - w tym - psychoterapia grupowa - 12 miesięcy

Zajęcia 1 raz w tygodniu, w godz. 17.00 – 20.00 + maraton terapeutyczny 


V. Grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - tryb ambulatoryjny

Grupa ma charakter otwarty odbywa się raz w tygodniu przez 3 godziny. 


PERSONEL PORADNI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I ODDZIAŁ DZIENNY LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Kierownik:

 • Blandyna Barankiewicz-Prejs - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 328), biegły sądowy.

Lekarz:

 • Beata Polkowska - psychiatra, I stopień specjalizacji , biegły sadowy.

Psycholodzy:

 • Wioletta Borkowska - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 • Ewelina Czyżak - Żeleźnicka - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr cert. 1146).
 • Joanna Klekotkopsycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ( nr cert. 1377)
 • Magdalena Nowakpsycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr cert.  630).
 • Małgorzata Czaplarska - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr cert. 947).
 • Agata Chorzewska - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
 • Agnieszka Całka - psycholog, w trakcie procesu certyfikacji.
 • Urszula Gołębiewska - socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr cert. 1162).
 • Małgorzata Jasiecka - psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr cert. 1255).
 • Sara Jakubik - stażysta, psycholog, w trakcie procesu certyfikacji.

Sekretarka medyczna:

 • Ewa Stępniak

 


Jak do nas dojechać: 

Z Warszawy:

 • Autobusowymi liniami prywatnymi /Arka, Minibus/ z Centrum - należy wysiąść w Świdrze (pierwszy przystanek za mostem ), bądź PKP - stacja Świder.

Z Otwocka i okolic:

 • PKP stacja Świder, autobusowe linie prywatne - przystanek przy kościele w Świdrze.

 

   
   
Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku
PCZ Otwock © Copyright 2012