tel. (22) 778-26-00

  fax. (22) 779-09-99
Szpital


Oddziały szpitala
 
 

Izba Przyjęć
  
kierownik oddziału:  lek.med. Maciej Jędrzejczyk
pielęgniarka oddziałowa:Jadwiga Lechniak 


Oddział Chirurgiczny
 
kierownik oddziału:  lek.med. Paweł Sawiński
pielęgniarka oddziałowa:mgr Renata Odolak 
 
 
 
Oddział Chorób Wewnętrznych
 
kierownik oddziału:  Dr n. med. Krzysztof L. Makowiecki
pielęgniarka oddziałowa:mgr Gabriela Andrasiak 

  
 
 
Oddział Ginekologiczno - Położniczy
 
kierownik oddziału:  lek.med. Tadeusz Wojciechowski
pielęgniarka oddziałowa:    Zofia Marton 
 
 
 
Oddział Intensywnej Terapii
 
kierownik oddziału:     lek. med. Tomasz Koper
pielęgniarka oddziałowa:  Alina Kowalczyk
 
 
 
Oddział Neonatologiczny
 
kierownik oddziału:  lek.med. Alicja Wujec
pielęgniarka oddziałowa:mgr Beata Grygier 
 
 
 
Oddział Pediatryczny
 
kierownik oddziału: dr n. med. Jolanta Amilkiewicz
pielęgniarka oddziałowa:   mgr Renata Witos  
 
 
 
Blok Operacyjny
 
 
kierownik oddziału:  lek.med. Paweł Sawiński
pielęgniarka oddziałowa:mgr Beata Poszytek 
 
 
 
Oddział Rehabilitacyjno-Neurologiczny 
 
 
kierownik oddziału: lek.med. Iwona Witkiewicz 
pielęgniarka oddziałowa: Barbara Kwiatkowska
 
 
 
Diagnostyka
 
 
Pracownia Endoskopii 
 
kierownik pracowni:lek.med. Maria Kudlicka
                                                                            
Pracownia USG 
 
kierownik pracowni:lek.med. Anna Matevosyan-Braniecka
 
Pracownia Serologiczna 
 
kierownik pracowni:Marlena Mysiak 
 
                                                                       
   
   
Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku
PCZ Otwock © Copyright 2012