tel. (22) 778-26-00

  fax. (22) 779-09-99
Pielęgniarka społeczna


Pielęgniarka Społeczna

Jej misją jest zapewnienie opieki nad obłożnie i przewlekle chorymi w sytuacjach wymagających pomocy.

W imieniu pacjenta lub na jego prośbę może występować w różnych instytucjach.

Zajmuje się umieszczaniem przewlekle chorych na oddziałach opieki długoterminowej na terenie województwa.

   
   
Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku
PCZ Otwock © Copyright 2012