tel. (22) 778-26-00

  fax. (22) 779-09-99
Oferty pracy


Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku poszukuje LEKARZA PSYCHIATRY
do pracy w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień.
Kandydat może być zarówno specjalistą I, II jak również ogólnego stopnia specjalizacji (lub może być w trakcie
szkolenia specjalizacyjnego). Istnieje możliwość połączenia pracy w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień
z pracą w Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni Zdrowia Psychicznego w tej samej lokalizacji.
Wymiar i forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Oferujemy pracę w zgranym spokojnym zespole.
Zapraszamy serdecznie do współpracy.
Osobą do kontaktu w sprawie zatrudnienia jest p. Blandyna Barankiewicz-Prejs – Kierownik Poradni Leczenia
Uzależnień – tel. 664 477 843, email: sekretariat@pcz-otwock.pl
Do ewentualnych dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć klauzulę:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym
jest Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu przeprowadzenia
procedury rekrutacji na stanowisko
Lekarza psychiatry. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie
zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną
komisyjnie zniszczone.
  

 

 

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z  o. o.

z siedzibą w Otwocku przy ul. Batorego 44

ogłasza nabór na następujące stanowiska:

1.  kierownik apteki ogólnodostępnej

2. magister farmacji  do pracy w aptece ogólnodostępnej

3. technik farmacji do pracy w aptece ogólnodostępnej.

Nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o Zarządzenie wydane przez Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. (zwanego dalej Spółką) oraz Regulamin Naboru na w/w stanowiska.

Forma i warunki zatrudnienia: do ustalenia.

Miejsce wykonywania pracy: Otwock.

Główne obowiązki: praca w aptece ogólnodostępnej.

Wykształcenie:

- wyższe lub średnie farmaceutyczne;

Kandydaci przystępujący do naboru na wolne stanowiska powinni złożyć następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na stanowisko (list motywacyjny);

- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska (w tym prawo wykonywania zawodu);

- opis przebiegu pracy zawodowej;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia niniejszego postępowania.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w Kancelarii Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock, w terminie od dn. 06 lipca 2017  roku do 19 lipca 2017 roku do godz. 10.00 (w przypadku przesyłki listowej decyduje data wpływu).

UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH:

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce: Konkursy.

Termin posiedzenia Komisji Konkursowej, w którym rozpatrywane będą kandydatury określa się na dzień 20.07.2016 roku o godz. 10.00. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku przy ul. Batorego 44. Wybrani kandydaci mogą zostać telefonicznie zawiadomieni i zaproszeni na kolejne posiedzenie Komisji.


 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku zatrudni lekarzy ze specjalizacją bądź w trakcie:

- do pracy bądź dyżurowania w izbie przyjęć oraz w oddziałach – anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologicznym, pediatrycznym, chorób wewnętrznych, rehabilitacji neurologicznej,

- na dyżury w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej,

- do pracy w pracowni diagnostyki obrazowej,

- do pracy w poradniach specjalistycznych – okulistycznej, ortoptycznej, ginekologicznej, otolaryngologicznej dla dzieci, medycyny pracy,

- do pracy w poradniach – stomatologicznej i protetycznej,

- w charakterze konsultanta – w dziedzinie kardiologii dziecięcej oraz w dziedzinie neurologii dziecięcej.

Warunki zatrudnienia pozostają do uzgodnienia, możliwość otworzenia specjalizacji. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 22 778 26 10.

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku zatrudni lekarzy:

- ze specjalizacją w dziedzinie diabetologii lub w trakcie do pracy na planowanym odcinku diabetologicznym oddziału chorób wewnętrznych,

- ze specjalizacją w dziedzinie kardiologii lub w trakcie do pracy na planowanym odcinku kardiologicznym oddziału chorób wewnętrznych.

Warunki zatrudnienia pozostają do uzgodnienia. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 22 778 26 10.

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku zatrudni lekarza ze specjalizacją w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej na kierownika pracowni diagnostyki obrazowej.

Warunki zatrudnienia pozostają do uzgodnienia. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 22 778 26 10.

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku dysponuje wolnymi miejscami akredytacyjnymi na specjalizacje w następujących dziedzinach:

- choroby wewnętrzne,

- chirurgia,

- ginekologia i położnictwo,

- pediatria.

Warunki zatrudnienia pozostają do uzgodnienia, możliwość otworzenia specjalizacji w trybie pozarezydenckim /m. in. umowa o pracę/. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 22 778 26 10.

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku zatrudni lekarza do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej z możliwością tworzenia aktywnej listy pacjentów, preferowana specjalizacja w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Warunki zatrudnienia pozostają do uzgodnienia. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 22 778 26 10.

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku zatrudni:

- kierownika apteki ogólnodostępnej,

- magistra farmacji w niepełnym lub pełnym czasie pracy w aptece ogólnodostępnej,

- technika farmacji w niepełnym lub pełnym czasie pracy w aptece ogólnodostępnej,

Warunki zatrudnienia pozostają do uzgodnienia Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 22 778 26 10.

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku zatrudni magistra fizjoterapii w pełnym wymiarze czasu pracy w oddziale rehabilitacji neurologicznej. Mile widziane doświadczenie w pracy w oddziale.

Warunki zatrudnienia pozostają do uzgodnienia. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 22 778 26 10.

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku zatrudni pielęgniarki:

- do pracy bądź dyżurowania w oddziałach szpitalnych,

- do pracy bądź dyżurowania w zakładzie leczniczo – opiekuńczym i zakładzie opiekuńczo – leczniczym,

- do pracy w ramach pracowni endoskopii z uprawnieniami,

- do pracy w ramach poradni medycyny pracy z uprawnieniami.

Warunki zatrudnienia pozostają do uzgodnienia. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 22 778 26 10.

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku zatrudni ratowników medycznych do pracy w izbie przyjęć oraz sali R oddziału chorób wewnętrznych.

Warunki zatrudnienia pozostają do uzgodnienia. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 22 778 26 10.

 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku zatrudni salowe do pracy w oddziałach szpitalnych.

Warunki zatrudnienia pozostają do uzgodnienia. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 22 778 26 10.


   
   
Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku
PCZ Otwock © Copyright 2012