tel. (22) 778-26-00

  fax. (22) 779-09-99
Dane Spółki

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock 

Centrala, tel: (22) 778 26 00, faks: (22) 779 09 90 
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10, faks: (22) 779 09 99
 

 
Zarząd Spółki
 
Prezes Zarządu - mgr Ewa Pełszyńska
 
Rada Nadzorcza

Przewodniczący Mariusz Strawiński
Wiceprzewodniczący Iwona Kusio Szalak
Sekretarz Marcin Iwanowski
Członek Agnieszka Jeziorska
Członek  Dariusz Olszewski

 

REGON: 146378640 (załącznik do pobrania)
KRS: 0000439686 (załącznik do pobrania)
Nr Konta bankowego: 
94 1600 1127 1833 9866 3000 0001 
 
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 23 058 200 zł
   
   
Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku
PCZ Otwock © Copyright 2012