ul. Stefana Batorego 44 (22) 778-26-00

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05–400 Otwock

NIP: 5322044744
REGON: 146378640
KRS: 0000439686
RPWDL: 000000007150
Kapitał zakładowy 24 919 400,00 zł
Nr konta bankowego: 94 1600 1127 1833 9866 3000 0001

 

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Ewa Marzena Pełszyńska

Dyrektor ds. Medycznych  – Leszek Gmyrek

Naczelna Pielęgniarka – Bogumiła Jagiełło

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Mariusz Strawiński
Wiceprzewodniczący – Iwona Kusio Szalak
Sekretarz – Marcin Iwanowski
Członek – Agnieszka Jeziorska
Członek – Dariusz Olszewski

Kontakt:

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.
w restrukturyzacji
ul. Batorego 44, 05-400 Otwock
Centrala, tel: (22) 778 26 00
Sekretariat, tel: (22) 778 26 10