http://pcz-otwock.pl/wp-content/uploads/2019/07/1-968x92.png

Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci
z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu otwockiego ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku.

Projekt jest adresowany do dzieci z powiatu otwockiego z klas I-VI z podejrzeniem lub stwierdzoną chorobą kręgosłupa. Rekrutacja do projektu rozpocznie się we wrześniu  2019 roku. Wsparcie obejmuje m. in. :
- opiekę medyczną i fizjoterapeutyczną,
- warsztaty edukacyjne dla dzieci i ich rodziców,
- zajęcia sportowe: gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia ruchowe z fizjoterapeutami,

Zajęcia będą realizowane przez cały rok szkolny 2019/2020.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 660861003,
e-mail: rekrutacja_pcz_kregoslup@wp.pl

Biuro projektu - PCZ w Otwocku, ul. Stefana Batorego

Regulamin projektu - pobierz tutaj.

Formularz rekrutacyjny - pobierz tutaj.