Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji  z siedzibą w Otwocku w punkcie 4 (Wymagane kwalifikacje kandydata), podpunkt nr 1 zawiera oczywistą omyłkę pisarską, poniżej wskazujemy poprawną treść niniejszego podpunktu:

„1) posiadanie wyższego wykształcenia min. 2-ego stopnia na kierunku: ekonomia, zarządzanie, administracja, prawo, lub kierunków nauk medycznych i nauk o zdrowiu,”.

Poprawiona treść ogłoszenia jest możliwa do pobrania poniżej.